DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Na 4 úsekoch, kde bola výstavba urobená už rozbehnutá po súťaži teraz od júna, respektíve jesene minulého roku, pri Prešove, pri Levoči, pri Martine, celkom...Takmer 700 miliónov je rozdiel na 4 len na stavebných nákladoch.

Ján Figel vs. Robert Fico - 05.03.2012
Neoveriteľné

Podobné tvrdenia ohľadom rozdielu v cenách stavieb diaľnic sme v minulosti overovali už viackrát (V politike, 23. októbra 2011, V politike 19. február 2012, V politike 26. február 2012)


Náklady PPP v mil. eurPredpoklad pred tendromsumy víťazov tendra
úsek Dubná Skala - Turany343 mil. eur334 mil. eur137,7 mil. eur
úsek Fričovce - Svinia 268 mil. eur213,2 mil. eur114,6 mil. eur
1. úsek Jánovce - Jablonov136 mil. eur94,6 mil. eur59,9 mil eur
2. úsek Jánovce - Jablonov282,2 mil. eur270 mil. eur120 mil. eur*
Spolu1129,2 mil. eur911,8 mil. eur432,2 mil. eur
Zdroj: SME (27. septembra 2011)
* víťaz tendra nie je do dnešného dňa známy. Suma 120 mil. euro predstavuje najnižšiu ponúknutú ponuku.
Prvý úsek Jánovce - Jablonov už definitívne vysúťažila firma Váhostav. Úsek Dubná Skala-Turany postaví Váhostav. Úsek  Fričovce - Svinia postaví združenie Doprastav - Strabag. Druhý úsek Jánovce - Jablonov zatiaľ nie je definitívne vysúťažený. Spoločnosť HANT BA DS a.s  ponúklo najnižšiu cenu (120 mil. euro) ale bola vylúčená zo súťaže. Firma HANT BA DS a.s podala žiadosť o nápravu rozhodnutia. Druhú najnižšiu ponuku predložila skupina Eurovia 126,26 mil. euro
Náklady na výstavbu týchto štyroch úsekov pri ich realizácii prostredníctvom PPP projektov dosahovali spolu 1129,9 mil. eur. 1.balík PPP projektov bol kvôli nedodržaniu zmluvných podmienok zrušený na jar 2011 a v lete boli vyhlásené nové tendre pre výstavbu spomínaných úsekov. Zo získaných údajov po uzavretí verejného obstarávania je evidentné zníženie odhadovaných nákladov až o 697 mil. eur. Inými slovami ide skutočne o takmer 700 miliónov eur, čo predstavuje úsporu oproti 1. balíku PPP o približne 38 %.
Je preto pravdou, že štát na stavebných nákladoch štyroch projektoch diaľnice D1, ktoré boli pôvodne súčasťou prvého balíka PPP projektov skutočne ušetrí takmer 700 miliónov euro.
Na druhej strane problém zostáva v porovnateľnosti týchto dvoch zmlúv. Je pravda, že momentálna úspora je vo výške 700 mil eur (stavebné náklady), avšak toto číslo nezohľadňuje všetky náklady (údržba), ktoré bude musieť štát niesť najbližších 30 rokov, ktoré v prípade PPP niesol zmluvný partner štátu. Je možné a veľmi pravdepodobné, že tieto náklady nebudú zďaleka dosahovať približne 60% sumy PPP projektu. Inými slovami po započítaní aj prevádzkových nákladov by celková úspora bola nižšia. 
Výrok Jána Fígeľa hodnotíme ako neoveriteľný, nevieme totiž presne porovnať cenu diaľníc, ktorá by zahŕňala v oboch prípadoch rovnaké kategórie.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2012
success
error