DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Socialistké smerovanie, ktoré tu bolo štyri roky, Róbert Fico realizoval. Výsledkom bol obrovský deficit gréckeho typu osem percent.

Ján Figel vs. Robert Fico - 04.03.2012
Zavádzajúce

Ponúkame prehľad vývoja deficitu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, Grécka a priemeru všetkých  27 členských štátov Európskej únie počas rokov vlády Róberta Fica, tj. r. 2006-2010, podľa údajov Eurostatu.


200620072008
2009
2010
SR-3,2-1,8
-2,1
-8,0
-7,7
Grécko-5,7
-6,5
-9,8
-15,8
-10,6
EÚ 27
-1,5-0,9
-2,4-6,9-6,6

J. Figeľ má pravdu v tom, že výsledný deficit v roku 2010 dosiahol takmer 8%.
Na základe údajov v tabuľke môžeme vidieť, že deficit SR v rokoch 2009 a 2010 síce dosiahol oveľa vyššie hodnoty ako dovtedy, ale podobný vývoj nastal i v ostatných štátoch EÚ. Preto sa dá predpokladať, že vzniknutý deficit nebol len výsledkom domácej politiky, ale i svetovej hospodárskej recesie.
Navyše, ak porovnáme deficit SR s deficitom Grécka a priemerným deficitom všetkých štátov EÚ, vidíme, že deficit SR je oveľa bližšie k deficitu EÚ 27 ako ku gréckemu, ktorý je v roku 2009 takmer 2 krát vyšší a v roku 2010 približne o 3 p.b.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2012
success
error