DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maďarsko pokračuje v destabilizácii vzťahov so susedmi i EÚ. Viacerými zmenami demokratických princípov prestalo uznávať európske normy a štandardy, zmenou ústavy opustilo formu republiky a „sebaurčilo sa“ ako nadhraničný útvar ohrozujúci svojich susedov!

SNS a Most - volebné programy 2012 - 03.03.2012
Pravda

Maďarsko podľa novej Ústavy platnej od januára 2012 už nie je republikou, ostatné významné zmeny zhŕňa napríklad Reuters. Okrem iného napríklad:
"The new constitution says Hungary should bear responsibility for the millions of Hungarians living abroad. It no longer contains a clause requiring Hungarian residency to qualify for the right to vote, although it allows the government to enact such a condition in a separate law.

Leaving out the residency requirement may allow the government to extend voting rights to all Hungarian citizens, analysts said. On taking power last year the government granted citizenship to all ethnic Hungarians who applied for it.
"

O podstate ústavných zmien varovne píše aj Paul Krugman.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.03.2012
success
error