DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Chcem pripomenúť, že od zavedenia rovnej dane od roku 2004 sme mali na Slovensku 2,5-krát vyšší priemerný ročný výnos z tejto dane ako v ČR a pri dane z príjmov PO dokonca 3-násobne vyšší.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír - 27.02.2012
Neoveriteľné

Rovná daň je spôsob zdanenia, ktorý uplatňuje na všetky subjekty rovnakú sadzbu. Najčastejšie sa uplatňuje na dane z príjmu. Vo všeobecnosti sa termín "rovná daň" používa len na krajiny, ktoré ju uplatňujú na právnické aj fyzické osoby. Väčšinou býva spojená s inštitútom nezdaniteľného minima, čo ju približuje k progresívnej dani (sadzba dane sa zvyšuje priamo úmerne s príjmom).
Skutočnú rovnú daň (true flat tax), ktorá by pokrývala všetky priame i nepriame dane v ekonomike a nepoznala by žiadne nezdaniteľné minimum, nemá žiadna krajina v Európe. Najviac sa k nej priblížilo Slovensko v roku 2004, keď schválilo jednotnú sadzbu 19% na daň z príjmu fyzických i právnických osôb a DPH. Po zmenách novej vlády z roku 2007 to už neplatí.

V Česku sa rovná daň fyzických osôb počíta z tzv. super hrubej mzdy, čo znamená, že do základu dane sa započítavajú aj sociálne a zdravotné odvody vrátane podielu, ktorý za zamestnanca platí zamestnávateľ. Reálne zdanenie tak dosahuje 23%. Daň z príjmu právnických osôb by mala ďalej klesať - v roku 2009 na 20% a v roku 2010 na 19%.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2012
success
error