DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Pretože keď ste sa pýtali na to, či tie opatrenia, ktoré už /nezrozumiteľné/ nakoniec Smer v parlamente, zdanenie bohatých, a veľkých firiem, že čo prinesie, že či vyrieši tu dieru. Samozrejme, že nevyrieši. Oni to kvantifikovali na 150 miliónov, ale inštitút finančnej politiky na 64 miliónov eur,

Ivan Mikloš vs. Peter Kažimír - 20.02.2012
Neoveriteľné

Opatrenia na strane príjmov, ktoré navrhuje strana SMER:

  • 25%-tná progresívna daň z príjmov fyzických osôb zarábajúcich viac ako 33 tis. eur ročne
  • progresívna daň z príjmov právnických osôb 22% (ktoré majú základ dane nad 30 mil. eur)
  • zdanenie dividend a 5%
Tieto rozpočtové opatrenia by mali SMER-u priniesť pozitívny nárast verejných financií v objeme až 150 mil. eur.
P.Kažimír: "Pozitívny dopad na rozpočet z hľadiska zákona o dani z príjmov je 149 miliónov eur."
Protitvrdenie I. Mikloša o tom, že IFP odhadla príjem z takejto reformy daní na 64 miliónov eur, sme v zdrojoch IFP nenašli, a preto nevieme výrok dostatočne verifikovať.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error