DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Máme v programe, že treba urobiť poriadok v tom, ktoré pozície sú politicky obsadzované a ktoré do tejto kategórie nepatria a máme v programe zaviesť otvorené a veľmi transparentné výberové koannie na tie pozície, ktoré do sféry politických nominácií nepatria.

Marek Madaric vs. Lucia Žitnanská - 20.02.2012
Pravda

SDKÚ-DS sa o uvedenom výroku zmieňuje vo svojom volebnom programe (.pdf) v kapitole Fungujúci štát = Fungujúce inštitúcie v bode 2.1.2. Špičkoví profesionáli, nie politické figúrky, a to nasledovne:

"Posilníme zodpovednosť verejných činiteľov a štátnych zamestnancov. Zakážeme stranícke a koaličné nominácie na najdôležitejších pozíciách v manažmentoch veľkých firiem, vo vedení finančných úradov, Sociálnej poisťovne a úradov práce. Urobíme poriadok v politických nomináciách. Ministri si budú vyberať z ľudí, ktorí prejdú náročným výberom. Ovplyvňovanie výberu sa stane trestným činom rovnako, ako ním je manipulácia verejného obstarávania. Vrcholoví manažéri budú odmeňovaní podľa pravidelného hodnotenia na základe zverejnených kritérií. Ich neplnenie môže byť zákonným dôvodom na odvolanie."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error