DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

A počas tejto vlády bol zmenený Zákon o prokuratúre a čím je to namierené proti vám, ako opozícii, že sa budú rozhodnutia prokuratúry zverejňovať, ktorým sa zastaví tretsné stíhanie? Ničím.

Marek Madaric vs. Lucia Žitnanská - 20.02.2012
Pravda

Zákon o prokuratúre bol schválený vládou 28. júna 2011. Zmeny predpisov súvisia najmä so zavedením nového inštitútu asistenta prokurátora, ktorí vykonávajú časť agendy prokurátora a nahradili inštitút právneho čakateľa prokuratúry. Ďalšia zmena sa týka voľby prokurátora. Po novom nemôže byť opätovne vymenovaná tá istá osoba, ale hlavne upravuje povinnosť zverejniť a sprístupniť rozhodnutia prokurátorov. Zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error