DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Tento trend začal v roku 2005, to je v tom stanovisku zapísané, čiže bol to výsledok súdneho managementu a toho, že vyšší súdni úradníci v rokoch 2002 až 2004 do justície.

Marek Madaric vs. Lucia Žitnanská - 20.02.2012
Pravda

Vychádzame zo stanoviska Rady ministrov z decembra 2010, ktoré spomína a na ktoré sa odvoláva M. Madarič a L. Žiťňanská. V stanovisku sa uvádza, priemerná dĺžka občiansko právnych sporov od roku 2002 do roku 2009, ktorá je nasledovná:

Rokpriemerná dĺžka občiansko právneho sporu
200215,18 mesiacov
200316,56 mesiacov
200417,56 mesiacov
200516,86 mesiacov
200615,40 mesiacov
200715,06 mesiacov
200814,07 mesiacov
200913 mesiacov
Zdroj: Stanovisko Rady ministrov, 2. december 2010

Z uvedeného je evidentné, že trend poklesu súdnych prieťahov začal v roku 2005, resp. klesá priemerná dĺžka občiansko právnych sporov od roku 2004 kedy bola najvyššia. L. Žiťnanská hovorí pravdu.

Vplyv súdneho manažmentu a vyšších úradníkov potvrdiť, ale ani vyvrátiť nevieme. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error