DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Vidíme v priamom prenose, ako funguje tlak verejnej mienky a tlak verejnosti a to je dobré, pretože pamätám si čas, keď to boli vaši poslanci, ktorí chceli napadnúť zverejňovanie zmlúv na Ústavnom súde.

Marek Madaric vs. Lucia Žitnanská - 20.02.2012
Pravda

9. decembra 2010 (s platnosťou od 1. januára 2011) boli prijaté zákony, ktoré štátu a samosprávam prikazujú zverejňovať zmluvy. V prípade nezverejnenia by boli tieto zmluvy neplatné. V apríli 2011 bol však skutočne na Ústavný súd podaný návrh na preskúmanie ustanovenia, podľa ktorého sa nezverejnená zmluva považuje za neplatnú.


Po niekoľkých dňoch vyšlo najavo, že návrh podalo 37 poslancov opozičného Smeru zastupovaných na súde Róbertom Madejom. Keďže návrh nebol poslancami verejne reprezentovaný, prekvapil ako Luciu Žitňanskú, tak aj šéfa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša.

Madej sa ohľadne návrhu pre SME vyjadril nasledovne: "Nová právna úprava môže vyvolávať neistotu v právnych vzťahoch, najmä v prípade prevodu nehnuteľnosti..... Plne podporujeme povinnosť zverejňovať zmluvy, ako to upravuje infozákon“. V budúcnosti mohlo podľa Smeru prísť k spochybňovaniu niektorých zmlúv. Preto Madej zdôraznil, že im nejde o nič iné ako o zlepšenie právnej istoty.
Na strane druhej, Advokát Juraj Bizoň, ktorý pre SME návrh Smeru analyzoval, hovorí, že z neho nevyplýva rozpor, ktorý poslanci namietajú. "Návrh nemá vôbec logickú súvislosť, prečo by bola táto nová povinnosť štátu v rozpore so základnžmi princípmi právneho štátu."

Posúdenie motívov poslancov Smeru na podanie tohto návrhu ostáva na subjektívnom zvážení. Faktom však ostáva, že zákon o zverejňovaní zmlúv skutočne napadnutý bol.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error