DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Ako je možné, že SPP dostane dlhodobo nižší kontrakt o 10% nižšie ceny z Gazpromu, ale vláda ani len minimálny tlak neurobí na SPP, aby znižoval ceny, naopak, absolútne toleruje, že povedia plynári, že nebudeme znižovať ceny.

Marek Madaric vs. Lucia Žitnanská - 20.02.2012
Pravda

Najprv overíme prvú časť výroku: "...SPP dostane dlhodobo nižší kontrakt o 10% nižšie ceny z Gazpromu..."

SITA 17. januára 2012 informovala, že Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) sa podarilo podpísať dodatok k zmluve s ruskou spoločnosťou Gazprom. Tento dodatok bol k zmluve z roku 2008 medzi SPP a Gaspromom, ktorá zabezpečovala dodávky plynu do roku 2028. Dodatok znižuje nákupnú cenu zemného plynu z Ruska. Túto informáciu potvrdil pre SITA hovorca SPP Ondrej Šebesta. Ondrej Šebesta daľej dodal: 

"Podobne ako ďalšie európske energetické spoločnosti aj SPP podpísal s firmou Gazprom Export dodatok k dlhodobému kontraktu o dodávke zemného plynu. Nová úprava zmluvného vzťahu reviduje nákupnú cenu plynu tak, aby do väčšej miery odrážala aktuálny vývoj trhových cien plynu."

SITA 20. januára 2012 informovala odvolávajúc sa na ruskú rozhlasovú stanicu Hlas Ruska, že SPP dostala od Gazpromu na nákup zemného plynu zľavu až 20 percent. Rovnakú zľavu mala dostať aj nemecká spoločnosť Wingaz a talianska Sinergie Italiane. 

Hovorca SPP Peter Bednár výšku zľavy nechcel komentovať: 

"Nová úprava zmluvného vzťahu reviduje nákupnú cenu plynu tak, aby do väčšej miery odrážala aktuálny vývoj trhových cien plynu. K jednotlivým zmluvným bodom sa na základe dohody oboch zmluvných partnerov nebudeme bližšie vyjadrovať.“

Je pravdou, že SPP podpísalo dodatok k zmluve z roku 2008 o dodávke zemného plynu s ruským Gaspromom. Tento dodatok zabezpečí nižšie nákupné ceny plynu. Podľa ruských zdrojov môže ísť až o 20%. Podobnú zľavu mali dostať aj nemecký Wingaz a talianska Sinergie Italiane. SPP však nepotvrdilo o koľko percentnú zľavu malo ísť. M. Maďarič hovorí o znížení ceny plynu o 10%, čo je ešte nižšie číslo ako uvádzajú dostupné zdroje. Túto časť výroku preto hodnotíme ako neoveriteľnú, hoci dostupné informácie nasvedčujú, že skutočne k zníženiu ceny došlo.

Teraz overíme druhú časť výroku:"... ale vláda ani len minimálny tlak neurobí na SPP, aby znižovali ceny, naopak, absolútne toleruje, že plynári povedia, že my nebudeme znižovať ceny."

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je orgán, ktorého úlohou je regulovať ceny. Medzi hlavné činnosti odboru regulácie plynárenstva patrí okrem iného aj výkon cenovej regulácie v oblasti prepravy plynu, distribúcie plynu, uskladňovania plynu a dodávky plynu pre vybraných odberateľov plynu. ÚRSO je nezávislý úrad, ktorý jediný môže rozhodnúť i regulovaní cien energií. 

Na druhej strane je pravdou, že v ÚRSO sedia nominanti politických strán. O politizácií ÚRSO nasvedčujú nielen nominanti politických strán (prevažne nominanti SMER-SD a aj predseda ÚRSO) ale aj údajná snaha ministerstva hospodárstva cez chystanú novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Novela bola predložená 10. septembra 2010 do skráteného legislatívneho procesu. ÚRSO by sa mal na základe tejto novely stať výkonným článkom ministerstva.

Vláda R. Fica v skrátenom legislatívnom procese schválila zákon č.429/2008 o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  Išlo o právomoc Valného zhromaždenia (VZ) podávať návrh ceny na ÚRSO. Zákon v podstate zabezpečil, aby ceny na ÚRSO navrhovalo VZ kde ma väčšinu štát a nie predstavenstvo s väčšinou súkromného akcionára. Týmto spôsobom vláda mohla účinne zablokovať zvyšovanie cien energií.

§ 1 z. č. 429/2008 Z.z.:
"Obchodná spoločnosť môže podať návrh ceny podľa
osobitného predpisu a iné návrhy v cenovom konaní
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví iba na základe
uznesenia valného zhromaždenia."

Zákon č. 429/2008 Z.z bol 29.marca 2011 zrušený vládou I. Radičovej. Ako povedal v tom čase minister hospodárstva J. Miškov
"Zrušenie zákona by malo odstrániť podnikateľskú záťaž, náklady obchodných spoločností, a v konečnom dôsledku zlepšiť podnikateľské prostredie."

Zrušením zákona č. 429/2008 Z.z. sa predstavenstvám firiem vrátila právomoc schvaľovať cenové návrhy energií. Tým de facto odobrali možnosť vlády zablokovať zvyšovanie cien energií. Čo možno čiastočne považovať za zníženie tlaku na cenu enegií.

SITA 20. januára informovala, že SPP aj napriek zníženiu nákupnej ceny (dodatkom k zmluve) neuvažuje o znížením cien plynu pre domácnosti.
Hovorca SPP Peter Bednár:
„Dodatok nevytvára dôvod pre úpravu cien pre domácnosti, pretože nerieši, ale iba zmierňuje stratu, ktorú SPP dosahuje v tomto segmente vplyvom zle nastavenej regulácie.“ 

Údajne má ísť o stratu SPP v tomto sektore až 200 mil eur. za obdobie 2008 až 2011.

Opačný názor má Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý vidí priestor na znižovanie cien plynu pre domácnosti. Podľa informácií denníka SME (15. februára 2012) by ceny plynu pre domácnosti mali klesnúť zhruba o 3,4 percenta. ÚRSO zatiaľ tento plán oficiálne nezverejnilo, keďže najprv musí dať možnosť SPP vyjadriť sa k prepočtom. 

K problematike ceny plynu sa vyjadrilo ministerstvo hospodárstva, ktoré poukazuje na zodpovednosť strany SMER-SD v otázke cien plynu. 

SITA, 3. januára 2012

"Ministerstvo pripomína, že rozhodnutie o zvýšení cien elektrickej energie, plynu a tepla prijal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), na čele ktorého stojí už štyri roky v rozpore so zákonom nominant strany Smer-SD Jozef Holjenčík. ...Ministerstvo hospodárstva SR sa preto ostro ohradzuje voči tvrdeniam predstaviteľov strany Smer-SD o zodpovednosti súčasnej vlády za neúmerne vysoké ceny energií, uviedlo ministerstvo hospodárstva"

Vláda I. Radičovej zrušila zákon  č. 429/2008 Z.z, ktorým mohla vláda účinne zablokovať zvyšovanie cien energií. Ministerstvo hospodárstva poukazuje na zodpovednosť strany SMER-SD, pretože má svojho človeka na predsedníckej stoličke ÚRSO. ÚRSO zatiaľ neoficiálne navrhuje zníženie cien plynu pre domácnosti o 3,4 percenta. 

Napriek tomu. že o cenovej regulácii podľa platnej legislatívy môže rozhodovať len ÚRSO, je pravdou, že vláda I. Radičovej sa zrušením zákona  č. 429/2008 Z.z pripravila o možnosť blokovať zvýšenie cien energií. Tiež sme nezaregistrovali vyjadrenia členov vlády, ktorí by vyvíjali tlak na znižovanie cien. Z toho dôvodu hodnotíme túto časť výroku ako pravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error