DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Sme jediná strana na Slovensku, zdôrazňujem, ktorá má inštitút primárnych volieb, kde ktokoľvek sa môže uchádzať o pozíciu volebného lídra a potom by boli primárky, v ktorých by sa súťažilo.

Ivan Mikloš vs. Peter Kažimír - 20.02.2012
Pravda

Primárne voľby majú za úlohu v stranách určiť, ktorý kandidát, resp. kandidáti ju budú reprezentovať v nadchádzajúcich všeobecných voľbách. Tento systém je populárny vďaka Spojeným štátom americkým, kde sa týmto spôsobom volia reprezentanti strán, ktorí neskôr kandidujú v celoštátnych prezidentských voľbách. Primárne voľby - alebo primárky - sa konajú podľa rôznych pravidiel od štátu k štátu. Jeden z typov sú "uzavreté primárky", v ktorých iba registrovaní členovia strany môžu hlasovať za svojich straníckych kandidátov, čo eliminuje nezávislých hlasujúcich z procesu. Ďalšou možnosťou sú "polo-uzavreté" primárky, v ktorých majú hlasujúci registrovaní ako nezávislí možnosť počakať, kým neprídu do hlasovacej kabínky. Tu sa môžu ohľadne kandidáta za stranu vyjadriť. Štáty môžu okrem iného používať "upravené uzavreté", či "otvorené" primárne voľby.

V prípade strany SDKÚ-DS sa v základných ustanoveniach v § 1 uvádza: "O nominovaní kandidátov za SDKÚ na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, na funkcie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, na funkcie predsedov vyšších územných celkov, primátorov, starostov a poslancov do orgánov územnej samosprávy rozhodujú členovia SDKÚ na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva s tajným hlasovaním vo vnútrostraníckych voľbách (ďalej len "primárkach")."
Čo sa týka možných kandidátov, úprava vnútrostraníckych (primárnych) volieb SDKÚ-DS podľa § 3 uvádza: "Za kandidáta SDKÚ-DS do všetkých funkcií uvedených v § 1 môže byť v primárnych voľbách zvolený každý, kto spĺňa zákonom stanovené podmienky." 
Ivan Mikloš teda hovoril pravdu, keď tvrdil, že o pozíciu volebného lídra strany sa môže uchádzať ktokoľvek. 
Po prieskume ostatných politických strán demagog.sk zistil, že rovnako tvrdenie ohľadne jedinečnosti SDKÚ-DS v držaní inštitútu primárok bolo pravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error