DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Čiže to je jedna rovina, ktorú som presadzoval. Preukazovanie pôvodu majetku.

Daniel Lipšic; Ivan Mikloš vs. Jozef Kollár - 06.02.2012
Pravda

D. Lipšic sa pokúšal presadiť zákon o presadzovaní pôvodu majetku. Jeho návrh zákona z 5. januára 2010 bol však už v prvom čítaní zamietnutý a NRSR ďalej nepokračovala v rokovaní o návrhu tohto zákona.

Nakoniec sa 4. marca 2010 schválil vládny návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý v parlamente uvádzal vtedajší predseda vlády Róbert Fico. Účelom tohto zákona je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní majetku, o ktorom súd v konaní podľa tohto zákona vyslovil, že majetok nadobudli z nelegálnych príjmov. Podľa tohto zákona finančná polícia prijíma písomné oznámenia fyzických osôb alebo právnických osôb o odôvodnených podozreniach, ktoré nasvedčujú nadobudnutie majetku z nelegálnych príjmov.Finančná polícia bude podávať návrh prokurátorovi na začatie konania o podozrivom majetku, ktorý bude presahovať preukázateľné príjmy o 1 500-násobok minimálnej mzdy

Dátum zverejnenia analýzy: 05.02.2012
success
error