DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lukáš Dolanský

Evropa si ovšem uvědomuje, že dosáhnout toho (tj. vyrovnaných či přebytkových rozpočtů členských států EU) nebude jednoduché, protože, když se podíváme na mapu Evropy, tak třeba v roce 2010 byly jen dvě země, které takových, či vyrovnaných, či přebytkových rozpočtů dosáhly. A to je Švédsko a Estonsko. Ovšem obě jsou mimo eurozónu.

01.02.2012
Zavádzajúce

Redaktor Lukáš Dolanský ve svém příspěvku divákům ČT v souvislosti s požadavky v návrhu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii dojednané na summitu EU předkládá informaci o tom, že v Evropě v roce 2010 existovaly jen 2 státy, které dosáhly vyrovnaných či přebytkových rozpočtů. Redaktor však pracuje nepřesně s pojmem Evropa. Pro diváky není zřejmé, zda tímto myslí EU nebo Evropu jako takovou. Jeho výrok by byl pravdivý pouze v prvním případě, kdy skutečně podle údajů Eurostatu (.pdf) v sedmadvaceti členských státech EU dosáhlo přebytkového rozpočtu v poměru k HDP pouze Švédsko a Estonsko (obě + 0,2%).

Pokud bychom však vycházeli striktně ze slov redaktora, předkládal by pak Lukáš Dolanský zavádějící informace. V Evropě podle statistik OECD mělo přebytkový rozpočet např. i Norsko (+ 10.6%) nebo Švýcarsko (+ 0.6%).

Zásadní nepřesnosti se redaktor dopustil i konstatováním, že Švédsko a Estonskou jsou mimo eurozónu. Zatímco pro Švédsko toto tvrzení platí, Estonsko přijalo společnou měnu euro k 1. 1. 2011. Tvrzení Lukáše Dolanského by bylo pravdivé pouze v případě, že by hovořil o roku 2010, u kterého odkazoval na statistiky rozpočtů, což však nečiní a naopak mluví v přítomném čase.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.01.2012
success
error