DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lukáš Dolanský

Podle toho (Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, pozn.) by ze zákona byla povinnost mít vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Tohle to pravidlo má platit pro země eurozóny, jinak samozřejmě bude hrozit sankce.

01.02.2012
Pravda

Návrh Smlouvy o stabilitě, koordinace a správě v hospodářské a měnové unii (.pdf) se rozpočtovým záležitostem věnuje v hlavě III s názvem Fiskální kompakt. V paragrafu 1 je pak skutečně obsaženo ustanovení říkající, že „rozpočtová pozice vlády by měla být vyrovnaná či v přebytku“. (Zdroj: Návrh Smlouvy o stabilitě, koordinace a správě v hospodářské a měnové unii)

Výrok redaktora Lukáše Dolanského o povinnosti vyrovnaného rozpočtu je tak pravdivý. Je třeba však v této souvislosti zmínit i skutečnost, že ve stejném paragrafu Smlouvy jsou uvedeny i některé „změkčující“ opatření, která dovolují určitý deficit. Pravidlo vyrovnaného či přebytkového rozpočtu se tak považuje za splněné i v případě, že roční strukturální bilance vlády odpovídá pro danou zemi specifickému střednědobému cíli (dle definice revidovaného Paktu stability a růstu) s nižším limitem strukturálního deficitu 0,5% HDP. V případě, že celkové zadlužení státu je nižší jak 60% HDP a nehrozí v dlouhodobé perspektivě riziko udržitelnosti veřejných financí, může tento nižší limit strukturálního deficitu činit 1% HDP.

V paragrafu 2 hlavy III Smlouvy je pak uveden požadavek na zakotvení výše uvedených opatření do právních řádů členských států, nejlépe ústavní formou. Smluvní strany toto musí splnit do 1 roku od vstupu smlouvy v platnost. Platí tudíž i výrok redaktora Lukáše Dolanského o zákonné povinnosti mít vyrovnaný či přebytkový rozpočet.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.01.2012
success
error