DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Petr Vašek

Česká republika přitom podmínky smlouvy o rozpočtové unii neplní. Třeba vloni mělo Česko bez splátek státního dluhu schodek veřejných financí ve výši 88 miliard korun. Evropská unie ale požaduje schodek o 68 miliard nižší.

01.02.2012
Nepravda

Celkový schodek státního rozpočtu pro rok 2011 je 142,8 mld. korun. Dle ministerstva financí ČR činí čisté úrokové sazby státního dluhu 45 mld. korun. Schodek státního rozpočtu bez splátek státního dluhu tedy činí 97, 8 mld. korun, nikoliv 88 mld., jak je uváděno Petrem Vaškem.

Jak nově vzniklá smlouva o rozpočtové zodpovědnosti EU, tak programové prohlášení Vlády ČR se zavazuje snížit deficit státního rozpočtu na maximální hranici 3% HDP. Vezmeme- li v potaz, že celková výše HDP ČR se ve 3. čtvrtletí roku 2011 pohybovala okolo 958 mld. korun, 3% hranice deficitu státního rozpočtu by činila zhruba 29 mld. korun. Tato částka by přesně korespondovala s tvrzením Petra Vaška o snížení schodku o 68 mld., pokud bychom kalkulovali s deficitem státního rozpočtu ve výši uváděné demagogem.cz (97,8 mld.) a nikoliv jím uvedeným údajem.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.01.2012
success
error