DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Petr Nečas

Součástí ratifikačního procesu je i podpis prezidenta republiky, tedy věc, kterou pan prezident veřejně deklaroval, že svůj ratifikační podpis pod tuto smlouvu nepřipojí.

31.01.2012
Pravda

Petr Nečas obhajoval (prozatímní) nepřipojení se ČR ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii mj. ústavními důvody, mezi které řadil i odmítavý postoj prezidenta ČR Václava Klause.

Media v ČR informovala o osobním dopise Václava Klause pro premiéra Nečase z 11. 1. 2012, ve kterém měl oznámit, že se odmítá k návrhu Smlouvy připojit svůj podpis. Dopis sice není veřejně dostupný, avšak česká media na něj nezávisle na sobě odkazují (viz např. Hospodářské noviny 13. 1. 2012, str. 4; Lidové noviny 12. 1. 2012, str. 1; Mladá fronta DNES 13. 1. 2012, str. 1).

Veřejně se pak Václav Klaus k navrhované Smlouvě o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii vyjádřil např. pro Lidové noviny 20. 1. 2012, kde prezident Klaus uvedl: „Podepisovat jménem České republiky Evropskou smlouvu o rozpočtové unii je evidentně nerozumné a jsem rád, že si to většina členů vlády uvědomuje. Myslím, že každý ví, že jsem poslední, kdo by byl proti přísné rozpočtové disciplíně, pouze považuji za zbytečné, aby to nám či komukoli jinému někdo přikazoval zvenku“. (Zdroj: Lidové noviny, 20. 1. 2012, str. 1). Rozhovor pro Lidové noviny je dostupný i na internetových stránkách Václava Klause.

Negativně se ke „smlouvě o fiskální unii“ stavěl prezident Klaus např. i v rozhovoru pro deník Právo 1. 2. 2012 (str. 1-2; přepis rozhovoru je uveden i na webu Václava Klause) nebo v diskusním pořadu TV Prima – Partie, kde byl hostem 18. 12. 2011 (pro přepis viz opět internetové stránky Václava Klause).

Václav Klaus tedy jasně veřejně deklaroval svůj negativní postoj k jakékoliv fiskální unii v rámci EU a tudíž lze skutečně předpokládat, že Smlouvu o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii nehodlá podepsat, čímž by ratifikační proces v ČR zastavil. Přestože není veřejně dostupné znění osobního dopisu prezidenta Klause adresovaný premiéru, můžeme označit tvrzení Petra Nečase za pravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.01.2012
success
error