DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Návrhy tady byly opakovaně předkládány, já pamatuju v roce 2000 už jsme předkládali novelu zákona o státním zastupitelství, kde jsme chtěli jasně řečené důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Chtěli jsem funkční období státního zástupce a to všechno smetla právě pravice. Pamatuji se konkrétně paní poslankyně Dundáčková, paní poslankyně tehdy za KDU-ČSL Parkanová, tak ty se tam domluvili a návrh šel prostě ze stolu.

30.01.2012
Pravda

Návrh předložen vládou 1999 (tj. menšinová Zemonova vláda) a projednáván PS PČR a to 20. ledna 2000 v prvním čtení, a poté 15. září 2000 ve druhém čtení, ve kterém byl zamítnut.

Poslankyně Dundáčková (ODS) k tomu na příslušné parlamentní schůzi řekla: "Po zvážení všech argumentů, které v ústavně právním výboru padly, nakonec členové ústavně právního výboru dospěli k přesvědčení a názoru, že stávající znění zákona, možná s některými navrženými změnami, dílčí novelou, je dostačující, a proto ústavně právní výbor svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh zákona o státním zastupitelství (...) svým hlasováním zamítla."

V ústavně právním výboru, který navrhl PS PČR zamítnutí návrhu, tehdy byla zastoupena i zmíněná poslankyně Vlasta Parkanová (KDU-ČSL).

Eva Dundáčková i Vlasta Parkanová pak hlasovaly pro přijetí odmítavého stanoviska (tj. proti přijetí návrhu zákona). Stejně tak hlasoval proti přijetí zákona i zbytek poslanců za ODS, KDU-ČSL a US.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2012
success
error