DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zákon o SIS tu ho mám veľmi jasne hovorí. Veľmi jasne hovorí, aké sú čije kompetencie. Hovorí, citujem. Informačná služba poskytuje národnej rade, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde, jej členom informácie významné pre ich činnosť a rozhodovanie, ale v druhom paragrafe v ďalšom písmene hovoria a to je podstatné, informačná služba poskytuje informácie o trestnej činnosti útvarom policajného zboru a prokuratúry a to najmä o páchaní organizovanej trestnej činnosti.

23.01.2012
Pravda

V zákone NR SR z 21. januára 1993 o Slovenskej informačnej službe v § 2 Úlohy informačnej služby sa v odseku (4) a (5) píše:

(5) Informačná služba poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informácie významné pre ich činnosť a rozhodovanie.
(6) Informačná služba poskytuje informácie o trestnej činnosti útvarom Policajného zboru a prokuratúry, a to najmä o páchaní organizovanej trestnej činnosti. Nevyhnutné informácie poskytuje aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej alebo protiprávnej činnosti.

I. Mikloš správne cituje zo zákona o SIS.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.01.2012
success
error