DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

Čo sa týka celkovej komunikácie, na ministerstve zdravotníctva som zorganizoval niekoľko okrúhlych stolov, niekoľko veľmi vážnych debát, niekoľko mesiacov už pred letom, aby sme našli stav riešenia slovenského zdravotníctva.

Ivan Uhliarik vs. Marián Kollár - 05.12.2011
Pravda

Prvé pracovné stretnutia k pripravovaným zmenám plánovanej transformácie  nemocníc (ozdravenie nemocníc) sa uskutočnili už vo februári 2011. Do leta 2011 (do júna) sa nám podarilo narátať 9 pracovných stretnutí, rokovaní. Tieto stretnutia boli vždy o pripravovaných zmenách a stave zdravotníctva. Uvádzame kompletný výpočet:


Prvé stretnutie na pôde MZ SR pod vedení Ivana Uhliarika a zástupcami 13- tich zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR sa uskutočnilo 8. februára. 
- Ďalšie pracovné stretnutie pôde MF SR (14. februára) so zástupcami 16-tich zdravotníckych zariadení, ktorého témou bola pripravovaná transformácia. 
- Vo februári prebehla odvetvová tripatita (16. februára) t.j. rokovanie MZ SR a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb za zamestnancov, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia fakultných nemocníc SR, Asociácia SZŠ, Asociácia súkromných polikliník Slovenska, Asociácia súkromných lekárov SR a Asociácia nemocníc Slovenska za zamestnávateľov o odmeňovaní, pripravovanej transformácii zdravotníckych zariadení a jej cieľoch.
- O mesiac neskôr (18. marca) sa uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom Ivan Uhliarik diskutoval so zástupcami profesijných a stavovských organizácií z rezortu zdravotníctva, zdravotných poisťovní, Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Združenia zdravotných poisťovní SR a Lekárskeho odborového združenia. 
- V marci prebehli aj ďalšie dve rokovania s vedením zdravotnícky zariadení (23-24.marca).
- Ivan Uhliarik (3 .mája) rokoval s predstaviteľmi profesijných a stavovských združení, komôr aj so zástupcami odborárov z rezortu zdravotníctva. 
- O pár dní neskôr (19. mája) sa Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik stretol na ďalšom kole rokovaní s predstaviteľmi profesijných a stavovských združení, komôr v rezorte zdravotníctva a zástupcami zdravotných poisťovní. 
Ďalšie rokovanie (20. mája) MZ SR sa uskutočnilo v prítomnosti predstaviteľov ministerstva zdravotníctva, členov transformačného tímu a riaditeľov tridsiatich transformujúcich sa zdravotníckych zariadení. 
- Taktiež prebehla odvetvová tripartita (25.mája), ktorá sa tiež dotkla témy pripravovaných zmien a boli na nej prítomný zástupcovia ministerstva a zdravotnícky odborári a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.


Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error