DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

Pán poslanec Raši, keď bol ministrom, tak mi odovzdával Všeobecnú zdravotnú poisťovňu podľa jeho slov so stratou 50 miliónov eur, ale po audite sa táto strata zvýšila na viac ako 120 miliónov eur.

Viliam Novotný, Richar Raši, Marián Kollár, Ivan Uhliarik - 05.12.2011
Zavádzajúce

V 1.polroku 2010, t.j. v období zmeny vlády, sa aktuálna strata VŠZP pohybovala v sumách okolo 50 mil. eur. Celková strata na konci roku 2010 mala byť cca. 70 mil. eur. Audit, ktorý v poisťovni prebehol po nástupe Uhliarika, odhalil viaceré nejasnosti vo vykazovaní ziskov a strát. Už po prvých výsledkoch auditu sa ukázalo, že mínusové čísla budú oveľa vyššie (120 mil. eur). 

SITA, 20. apríl 2011:
"Najnovší audit ukázal, že bývalé vedenie manipulovalo s účtovníctvom. Nadhodnotilo pohľadávky po lehote splatnosti. Teda dlhy na poistnom, ktoré firmy a ľudia poisťovni nezplatili. Tým malo v rokoch 2007 až 2009 zlepšiť hospodársky výsledok poisťovne minimálne o 50 miliónov eur. Včera o tom informovali za akcionára poisťovne minister zdravotníctva Ivan Uhliarik z KDH a šéf VšZP Marián Faktor. „Všeobecná si viedla nafúknuté, nereálne účtovníctvo,“ povedal minister.
Ak by nedošlo k skresleniu hospodárskeho výsledku, kumulovaná strata v minulom roku by vraj dosiahla nie 70, ale 120 miliónov eur."

Výročná správa o hospodárení VŠZP za rok 2010 uvádza celkovú bilanciu poisťovne za rok 2010 (s.33):
Po zaúčtovaní všetkých účtovných operácií týkajúcich sa roku 2010 do výnosov
a nákladov VšZP vykázala k 31. 12. 2010 hospodársky výsledok - stratu vo výške
-120 230 292 Eur. 

Minister Uhliarik uvádza správne čísla, avšak z rôznych období. Pôvodná plánovaná strata 50 miliónov mala byť v prvom polroku 2010 (za celý rok 70 mil.), zatiaľ čo strata 120 miliónov je za celý rok 2010. Fakt je, že došlo k navýšeniu straty, nie však tak výraznej v jednom období, ako to vyplýva zo slov ministra. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error