DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

Začiatkom tohto týždňa sa udiali v parlamente dve veci, ktoré situáciu podľa mňa vážne skomplikovali. Prvou bolo to, že hneď v prvý deň schôdze som požiadal Národnú radu, aby zaviazala vládu k tomu, aby zrušila transformáciu ako základnú podmienku a bolo to odmietnuté. Teraz sa to nakoniec ide urobiť, čiže mohla sa prvá trauma odstrániť.

Viliam Novotný, Richar Raši, Marián Kollár, Ivan Uhliarik - 05.12.2011
Pravda

Poslanec Raši 29.11. inicioval návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne Smeru-SD. Jej prijatím by sa legislatívne zrušila transformácia nemocníc. Návrh neprešiel.

Pravda, 29.november:
Poslanec Smeru-SD Richard Raši neuspel s návrhom, aby si vláda osvojila a zároveň navrhla skrátené legislatívne konanie k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne Smeru-SD. Právna norma zákonom ruší transformáciu nemocníc.

Pravda, 29.november:
Exminister zdravotníctva Richard Raši po rokovaní výboru upozornil, že podľa jeho informácií je situácia vážna aj v niektorých nemocniciach, ktoré nespadajú pod vládou vyhlásený núdzový stav. Ako príklad spomenul Nitru a Levice. Vládu a odborárov vyzval, aby opätovne začali rokovať. Ak by podľa neho vláda hneď od začiatku lekárom garantovala zrušenie transformácie a zisku zdravotných poisťovní, mohla dohodnúť sociálny zmier aj s menším objemom zdrojov ako teraz.

V memorande (.pdf), ktoré sa stalo kompromisom po rokovaniach medzi Vládou SR a LOZ, sa rieši zastavenie transformácie nasledovne:

Vláda poverí ministra zdravotníctva.. aby najneskôr do 16.12.2011 predložil na schválenie NR SR návrh novelizácie zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, ktorým navrhne zrušenie §84 až 91 v znení prílohy č.2. Vláda zabezpečí prípadne skrátené legislatívne konanie, tak, aby návrh novely zákona.., mohol nadobudnúť účinnosť od 1.1.2012. Vláda SR sa zaväzuje nerealizovať predmetné ustanovenia zákona, teda nerealizovať zmenu štátnych organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na akciové spoločnosti až do schválenia NR SR vyššie uvedeného návrhu v prílohe č.2.

V memorande sa teda deklaruje a zaväzuje sa k tomu, čo navrhovali poslanci Smer-u už viackrát, naposledy poslanec Raši 29.11. v NR SR, a to zákonom zrušiť transformáciu nemocníc.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error