DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

Lepší je ten systém, ktorý sa pripravuje pre sestry, to je to, že sa určia minimálne mzdové hladiny a keď je už niekto v súčasnosti má, pretože mnoho lekárov má aj vyššie platy v niektorých ústavoch a niektorých nemocniciach, tak ten plat už navýšený nemusí byť, lebo je ohodnotený dostatočne, a naopak ten, ktorý má pod tu minimálnu hladinu, tomu navýšené bude.

Viliam Novotný, Richar Raši, Marián Kollár, Ivan Uhliarik - 05.12.2011
Pravda

R. Raši hovorí o návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Návrh tohto zákona je dostupný tu


Návrh zákona hovorí, že sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek sú ustanovené v prílohe, pričom ich výška sa zvyšuje v závislosti od odpracovaných rokov praxe.

Predkladacia správa hovorí: "Ustanovujú sa sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek v členení podľa dĺžky výkonu ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie. Ak sestra alebo pôrodná asistentka získa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a súčasne takéto činnosti aj samostatne vykonáva, jej minimálne mzdové nároky sa zvyšujú ustanovenou pevnou sumou. Sestre, ktorá vykonáva riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe a pôrodnej asistentke, ktorá vykonáva riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie, sa sadzba minimálneho mzdového nároku zvyšuje ustanoveným koeficientom."

Návrh zákona, tak ako uvádza R. Raši hovorí o tom, že sestrám a pôrodným asistentkám sa zvýšia mzdy na úroveň minimálnych mzdových nárokov. Z toho sa dá vyvodiť, že ak už nejaká zdravotná sestra takúto výšku mzdy poberá, jej sa zvýšenie týkať nebude.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error