DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

Akokoľvek veľa bude zdrojov v zdravotníctve, máme tú možnosť zisku zdravotných poisťovní.

Uhliarik, Kollár, Novotný, Raši, Pažitný - 05.12.2011
Pravda

Podľa webovej stránky  patermarkovic.sk

"Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní zrušil v januári 2011 svojím nálezom Ústavný súd. Od zverejnenia tohto nálezu môžu akcionári zdravotných poisťovní nakladať so ziskom bez obmedzenia.

Národnej rade Slovenskej republiky schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,... Uvedený zákon definuje jasné podmienky, za ktorých je možné, aby zdravotné poisťovne mohli dosahovať zisk v súlade s nálezom Ústavného súdu.

Prvou z nich je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania. Druhou podmienkou je povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Treťou podmienkou je povinnosť zdravotných poisťovní z dosahovaného zisku platiť dane, čo doteraz na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády nemuseli.
"

R. Raši hovorí pravdu, že zdravotné poisťovne môžu tvoriť zisk.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error