DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pažitný

Druhá vec, tu by som povedal, že Slovensko dnes míňa na zdravotníctvo porovnateľne toľko zdrojov ako iné krajiny, ktoré majú podobnú ekonomickú výkonnosť, tzn., naše zdroje plne zodpovedajú našej ekonomickej výkonnosti.

Uhliarik, Kollár, Novotný, Raši, Pažitný - 05.12.2011
Pravda

Ekonomická výkonnosť sa dá relatívne adekvátne porovnávať pomocou ukazovateľa HDP na obyvateľa. Peter Pažitný teda tvrdí, že Slovensko dnes míňa na zdravotníctvo podobné množstvo zdrojov, ako iné krajiny s porovnateľnou výškou HDP na obyvateľa.

Podľa štúdie Health Policy Institute Slovensko míňa na zdravotníctvo porovnateľný podiel svojho HDP ako iné krajiny OECD (zdroj); v danom roku to predstavuje 7,7% HDP. Danú analýzu vypracoval sám Peter Pažitný ako riaditeľ HPI na základe údajov OECD.
Výrok nedokážeme overiť z iných zdrojov.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error