DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kollár

Máte, dostali ste návrh memoranda, kde sa nehovorí o minimálne 300 eurách, hovorí sa o maximálnom navŕšení 300 eur. To navýšenie môže byť tak, ako je napísané v memorande podstatne nižšie.

Ivan Uhliarik, Marián Kollár, Robert Kalinák, Lubomír Galko - 28.11.2011
Zavádzajúce

Vo vládnom memorande sa nehovorí o konkrétnej výške  navýšenia platov v eurách. Článok memoranda, ktorým sa vláda zaväzuje zvýšiť platy lekárov je daný percentuálne, a tiež obsahuje ustanovenie, že týmto spôsobom budú platy lekárov upravené v minimálnej úrovni a nie maximálnej. 


4.1. Vláda sa zaväzuje zabezpečiť v zariadeniach ústavnej starostlivosti Slovenskej republiky zvýšenie základných platov zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár na úroveň:
(i) K 1.1.2012 na úroveň minimálne 1,05 - 1,60 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.
(ii) K 1.4.2012 na úroveň minimálne 1,17 - 1,73 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Platové úpravy v tomto rozsahu by znamenali priemerné navýšenie o 300 eur. Je pravda, že keďže ide o priemernú sumu 300 eur, niektorí lekári by získali na na svojich mzdách menšiu čiastku a naopak iní podstatne presahujúcu 300 eur. 

Výrok p.Kollára označujeme ako zavádzanie, pretože v memorande sa neuvádza maximálne navŕšenie platov o 300 eur. Je to len priemerná čiastka, navyše ani percentuálne hodnoty nie sú v memorande označené ako maximálne,ale ako minimálne.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.11.2011
success
error