DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Poďme raz verejnosti, ale pravdepodobne na to treba jednu celú reláciu, povedať, akého bakelitového trabanta ste to na ministerstve dopravy vytendrovali na úseku Dubná Skala - Turany. Takže preto hovorím, že opatrne s tými číslami, pretože nie je môžné, ak štátna expertíza hovorí, že úsek má hodnotu 260 mil. ?, ho vytendrovať za 130 mil. ?

Ján Figel vs. Robert Fico - 21.11.2011
Pravda

Pravda.sk (26.október. 2011): Zmluvu o projektovaní a výstavbe diaľnice D1 Dubná Skala - Turany podpísala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so spoločnosťou Váhostav - SK, a.s. Výstavba vyše 16-kilometrovej diaľnice pri Martine má stáť 137,75 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty a trvať tri roky.
Zmluvná cena je o 59 % alebo skoro o 200 mil. eur nižšia v porovnaní s pôvodnou predpokladanou hodnotou prác 334,72 mil. eur.

Sme.sk: Aj portál sme.sk uvádza zhodné údaje ako aktuálne .sk. Tzn. najlacnejšia ponuka je od firmy Váhostav je vo výške 137,7 mil. eur. Pričom predpokladaná suma pred tendrom bola 334 mil. eur. A sme.sk uvádza, že cez PPP projekt tá suma bola vo výške 343 mil. eur. 
MDVaRR: Spoločnosť Váhostav-SK ponúkla v súťaži na výstavbu diaľnice najnižšiu cenu, 137,7 milióna eur. Štátna expertíza pritom pôvodne počítala so sumou 323 miliónov eur.
R. Fico teda sumu 130 mil. eur. uviedol nie úplne presne, ale môžeme ju hodnotiť ako pravdivú. Taktiež predpokladané náklady uviedol výrazne nižššie a to cca o 75 mil eur. pri analýzach uvádzaných portálmi Pravda.sk a Sme.sk. Pri porovnaní so štátnou expertízou uvedenou na stránkach samotného ministerstva dopravy je suma uvedená R. FIcom nižšia o cca 65 mil. eur. Napriek tomu hodnotíme tenot výrok ako pravdivý, pretože R. Fico chcel poukázať na výšku rozdielu medzi štátnou expertízou a skutočnosťou, že je príliš veľká. V skutočnosti je však ešte väčšia.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2011
success
error