DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Keď ste hovorili o raste, ten rast na konci po kríze bol dosahovaný za neuveriteľné zadlžovanie. Za rýchlejšie zadĺžovanie Slovenska, než bolo tempo zadĺžovania Grécka alebo Talianska.

Ján Figel vs. Robert Fico - 21.11.2011
Nepravda

Podľa údajov Eurostatu sa zadlženie Slovenska medzi rokmi 2006 a 2010 zvyšilo z 30,5% na 41,0%. Zadlženie Talianska sa v rovnakom období zvýšilo zo 106,1% na 118,4, zadlženie Grécka sa zvýšilo zo zhodne 106,1% na 144,9% HDP: 

Zadlženie Slovenska sa v tomto období zvýšilo o 10,5 percentných bodov, Talianska o 12,3 p. b., Grécka o 38 p.b. Zadlženie celej EU v rovnakom období vzrástlo o 18,7 p.b., eurozóny o 16,9 p.b.

V prípade pohľadu na vývoj v rokoch 2008-2010 zadlženie Slovenska vzrástlo až o 13,2 p.b., kým zadlženie Talianska vzrástlo o 12,6 p.b. a zadlženie Grécka o 31,9 p.b. Priemerné zvýšenie zadlženosti v EU v tomto časovom období bolo 17,7 p.b. a eurozóny 15,3 p.b.

Vidíme, že podľa týchto údajov tempo zadlžovania Slovenska nebolo v rokoch 2006-2010 nebolo vyššie ako v Taliansku a Grécku, dokonca ani vyššie ako priemer EU a eurozóny. V období 2008 - 2010 je stále Slovensko lepšie ako Grécko, priemer EU a eurozóny. Jan Figeľ nehovoril pravdu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2011
success
error