DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kollár

Po 1.1.2013 sa ocitneme v regióne, kde budú všetky okolité štáty mať niekoľkonásobne väčšie platové odmeňovanie ako na Slovensku.

Viliam Novotný, Richard Raši a Marián Kollár - 14.11.2011
Neoveriteľné

M. Kollár sa pravdepodobné odvoláva na nejakú analýzu. Túto analýzu sa nám nepodarilo nájsť. Na to aby sme mohli potvrdiť alebo vyvrátiť správnosť tohto výroku by mal M. Kollár najskôr uviesť zdroj odkiaľ čerpá.

Podľa analýzy INEKO z augusta 2011 to s platmi lekárov vyzerá nasledovne. V tejto analýze sú údaje z OECD Health Data 2010. Podľa štatistického zisťovania o cene práce ISCP (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) zarábal všeobecný lekár – zamestnanec za rok 2010 hrubú mesačnú mzdu vrátane všetkých odmien, príplatkov a náhrad vo výške 1024 €, zamestnaný špecialista – internista 1225 € a chirurg 1564 €. Zaujímavé je, že v porovnaní s ministerstvom práce uvádza OECD podstatne odlišné údaje o výške platov všeobecného lekáraOECD uvádza (OECD Health Data, 2010), že zamestnaní všeobecní lekári zarobili v roku 2008 v hrubom 1537 € mesačne, čo bolo 2,2-násobok priemernej mzdy v ekonomike.Podľa údajov OECD zarábajú slovenskí všeobecní lekári – zamestnanci v medzinárodnom porovnaní zhruba rovnakú mzdu ako v iných štátoch, viac zarábajú napríklad lekári vo Švédsku (2,6-násobok priemernej mzdy) alebo v USA (4,6-násobok).

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2011
success
error