DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Chceme zvyšovať majetkové dane, ktoré sú na Slovensku jednými z najnižších na svete.

Peter Kažimír vs. Ivan Mikloš - 07.11.2011
Pravda

Rebríček jednotlivých krajín zoradených podľa výšky majetkových daní neexistuje. Budeme preto postupovať nasledovne. Na základe dostupných štatistík OECD za r. 2008 si môžme na účely porovnania s ostatnými štátmi zvoliť dva nepriame indikátory týchto daní : 


1. objem zdrojov získaných výberom majetkovej dane ako podiel HDP

Slovensko má - spolu s Českom - spomedzi sledovaných krajín druhú najnižšiu hodnotu ukazovateľa. Objem zdrojov získaných majetkovou daňou predstavuje len 0,4 % HDP. Menej na dani vyberie už len Mexiko, kde sú majetkové dane 0,3 % HDP.

2. majetkové dane ako podiel z celkových daní

Hodnota tohto ukazovateľa je pre Slovensko druhá najnižšia - majetkové dane predstavujú 1,3% všetkých daní. Rovnakú hodnotu dosiahlo aj Rakúsko, v Ćesku sú majetkové dane 1,1% celkových, čo je najnižšia hodnota zo všetkých sledovaných krajín. 

Keďže hodnoty oboch ukazovateľov sú pre Slovensko druhé najnižšie, Miklošov výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.11.2011
success
error