DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erika Jurinová

OĽaNO

Áno. No povedzme si rovno, že rozvojová pomoc našej krajiny ide do troch krajín.

Jurinová vs. Pellegrini o zahranicnej politike, športe a konferencii Tech Match - 19.10.2015
Zavádzajúce

Rozvojová pomoc Slovenskej republiky podľa Ministerstva zahraničných vecí smeruje v prvom rade do troch programových krajín (Moldavsko, Keňa a Afganistan). Avšak, medzi projektové krajiny, ktorým sa tiež poskytuje istý druh rozvojovej pomoci, patrí ďalších šesť krajín (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo a Ukrajina). Ide o krajiny, ktorým je rozvojová pomoc poskytovaná napríklad vo forme programu budovania kapacít, či štipendijných a transformačných programov. Južný Sudán je označený za krajinu s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami. Podľa výročných správ agentúry Slovakaid, ktorá prerozdeľuje rozvojovú pomoc, necelé dve tretiny peňazí určených na tieto účely putovali len do týchto troch programových krajín. Nezanedbateľný podiel bol tak venovaný aj ďalším krajinám. Výrok ako celok hodnotíme ako zavádzajúci. 

 
SlovakAid je agentúra spadajúca pod Ministerstvo zahraničných vecí SR a má na starosť rozvojovú, technickú a humanitárnu pomoc. Podľa strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018, ktorou sa slovenská rozvojová politika riadi, sú programové krajiny Afganistan, Keňa a Moldavsko. Južný Sudán je v dokumente definovaný ako krajina s významnými humanitárnymi a rozvojovými potrebami. 

Okrem rozvojovej pomoci Slovensko poskytuje aj humanitárnu pomoc v krajinách ako Srbsko či Nepál. Súčasná hodnota rozvojovej pomoci je na úrovni 0,084 % HDP. Pre rok 2015 predstavovala 5 984 864 eur.

Že Slovensko posiela rozvojovú pomoc len do troch krajín sa nedá tvrdiť ani na základe podielu peňazí putujúcich na rôzne projekty. Len v roku 2014 (s. 13) tretina z 2,7 milióna určených na projekty v konkrétnych krajinách (vyše 940 tisíc) putovala do iných než programových krajín. Ďalších približne 200 tisíc bolo vynaložených na projekty ktoré neboli špecifikované ako určené pre konkrétnu krajinu.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2015
success
error