DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Už zaznievajú hlasy o permanentnom mechanizme, čo môže byť 50 000 (utečencov, ktorí by v prípade schválenia tohto systému mohli byť pridelení Slovensku, pozn.).

Jurinová vs. Pellegrini o zahranicnej politike, športe a konferencii Tech Match - 19.10.2015
Neoveriteľné

Výrok sa nedá overiť, keďže pernamentný mechanizmus nie je schválený a pravdepodobne bude ešte súčasťou ostrých politických debát. Rovnako ako sa ťažko dá predpovedať výsledná dohoda, tak je ťažko predpovedať ekonomickú kondíciu krajiny, ktorá je taktiež dôležitý faktor pri prerozdelení utečencov. Avšak s ohľadom na populáciu, čo je kľúčový faktor by musela prísť nevídaná miera migrantov, aby jej bol pridelených 50 tisíc migrantov iba pre 5 miliónové Slovensko.


Naposledy sa téma objavila na summite EÚ 15. 10. Jedným z výstupov stretnutia malo byť návrh týkajúci sa zmeny migrantskej politiky, čo však narazilo na rozličné názorové tábory v zemiach EÚ.


Slovensku v septembri  dokumente o prerozdelení migrantov bolo pridelených 190 osôb z Talianska a 612 z Grécka, čiže celkovo 802 ľudí. Iba jedným z bodov dokumentu bolo prerozdelenie istej časti utečencov. Celkový počet imigrantov, ktorí mali byť prerozdelený z obidvoch krajín bolo 66 tisíc z dôvodu férového zdielania zodpovednosti počas zvýšeného toku migrantov v členských štátoch Európskej únie tvoriacich nárazníkovú zónu toku migrantov. Predstavitelia Slovenskej republiky deklarovali, že danú postup napadnú žalobou. Celkový počet migrantov sa vzťahoval k ľuďom, u ktorých boli jasné znaky potreby medzinárodnej ochrany. Proporčnosť počtu migrantov sa vzťahovala k: počtu obyvateľov populácií, počtu migrantov, HDP, nezamestnanosti a počtu udelených azylov za posledných 5 rokov. Mechanizmy Európskej únie mali takisto poskytnúť dotáciu vzťahujúcu sa k počtu prijatých migrantov.


V prvej polovici septembra Európska komisia skutočne opäť avízovala kvótne prerozdelenie migrantov (tentokrát 120 tisíc) podľa analogického kľúča ako v máji a ďalšiu reformu Dublinského dohovoru.  Slovenská republike bolo podľa kvótnych meraní bol priradených 1 502 migrantov. Návrh klauzuly permanentného mechanizmu prerozdeľovania zodpovednosti sa objavil aj tentokrát. Ide o zmenu fungovania Dublinského systému, ktorý prestal byť naplňovaný niektorými zemiami Európskej únie počas tohoročného nárastu počtu žiadateľov o azyl.


Európska komisia sa vyslovila za vytvorenie stabilného solidárneho mechanizmu prerozdeľovania utečencov pre všetky členské štáty únie. Situácia potreby využitia takéhoto prerozdeľovacieho mechanizmu by sa odvíjala podľa viac ako 6 mesiacov pretrvávajúceho výnimočného stavu, kedy by radikálne v krajine narástol počet žiadateľov o azyl z tretích krajín.  Faktory určujúce počet pridelených utečencov by boli podobné ako u návrhov krízového prerozdelenia. V prípade, že sa krajina nebude môcť podielať na solidárnom riešení situácie (napr. v prípade prírodnej katastrofy) je možné finančne prispieť na riešenie situácie.


Krízové prerozdelenie utečencov nastane podľa návrhu až v prípade, že Európska komisia uzná vhodnosť využitia daného mechanizmu a bude sa postupovať podľa vzorcu, ktorý do veľkej miery váži HDP, nezamestnanosť a populáciu krajiny.


Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2015
success
error