DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Máme nemocnice, ktoré sú napríklad v pôsobnosti vyšších územných celkov, kde to navýšenie platu môže predstavovať aj 200 eur na plate, čo už je naozaj zaujímavá suma. Áno, niekde to bude menej a niekde to bude viac, ale máme nemocnice, kde to bude až 200 eur predstavovať.

DPH na potraviny a migranti - 12.10.2015
Neoveriteľné

V rovnakom znení sa vyjadroval už aj minister zdravotníctva Viliam Čislák ešte v septembri, keď oznámil návrh zákona (Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) s ktorým sa majú upraviť mzdy zdravotných sestier a iných pracovníkov v zdravotníctve:
 "Podľa navrhnutých zmien nikomu mzda neklesne, práve naopak, v súkromných nemocniciach sa tak môže mzda zvýšiť aj o 200 až 300 eur v niektorých kategóriách. V štátnych nemocniciach tiež pôjde základná mzda mierne hore. Ak sestry zarábajú niekde 1 100 alebo 1 500 eur, u týchto sestier neočakávam veľké navýšenie, ale u sestier, ktoré zarábajú 400 alebo 500 eur v čistom, to navýšenie samozrejme bude." (zdroj: pravda.sk)
Keďže ani minister, ani premiér konkrétne informácie neposkytli o tom, ktoré môžu byť tie nemocnie, v ktorých dôjde k až takému navýšeniu, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Premiér v diskusii spomenul, že "Ako som informovaný, minister zdravotníctva v tomto období spoločne s ďalšími predstaviteľmi rezortu navštevuje nemocnice, pretože chceme vidieť v čom je ten by som povedal reálny dopad zákona, keď porovnávajú konkrétne výplatné pásky a reakcie v nemocniciach sú zatiaľ veľmi konštruktívne. Ja teraz nechcem povedať, že strieka šampanské, ale tie reakcie sú konštruktívne." (zdroj: V politike)
Nepodarili sa zistiť presnejšie informácie o týchto výjazdoch, v ktorých nemocniciach bola už vykonaná návšteva a podobne, ani to, že v prípade ktorých nemocníc by sa k takému "zaujímavému" navýšeniu malo dochádzať, preto hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný.

Zo strany zdravotných sestier je návrh zákona veľmi silne kritizovaný (tlačová správa OZ Sestier a pôrodných asistentiek, Výzva k pripravenosti podať výpoveď Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (.pdf)), ale minister bol kritizovaný aj kvôli vyššiemu tvrdeniu o možnom náraste mzdy až o 200 EUR (blog.sme.sk).
Návrh zákona sa týka pracovníkov v zdravotníctve, ktorí pracujú v nemocniciach, či už v štátnych, v správe vyšších územných celkov alebo obcí, alebo súkromných. Naopak sa netýka pracovníkov v ambulanciach, kúpeľoch,
Práve reguláciou mzdy všetkých pracovníkov nemocníc vysvetluje minister spomínaný nárast výplaty až o niekoľko sto eur. Pracovníci súkromných nemocníc, alebo nemocníc v správe VUC by mali viac pocítiť dopad regulácie. Pracovníci štátnych nemocníc majú vyššie mzdy už teraz, preto navýšenie u nich nebude až také drastické.

Návrh zákona je zo strany sestier a zdravotníckych pracovníkov kritizovaný hlavne preto, lebo: "nie je finančne krytý, navyše je diskriminačný a nesystémový." Konkrétne vyčítajú, že:" Prvou [nezhodou medzi zdravotníkmi a zákonodarcami] je pôsobnosť zákona iba pre zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Druhým problémom sú nízke navrhované koeficienty pre jednotlivé kategórie pracovníkov, pri ktorých sa nezohľadňuje vzdelanie ani náročnosť práce, ktorú vykonávajú. Treťou chybou je absencia zohľadnenia rokov praxe pre výpočet základnej zložky mzdy. Pritom upozorňujeme, že zamestnanci štátnej a verejnej správy, ktorí sú takisto platení z verejných zdrojov, majú túto časovú postupnosť zachovanú." (zdroj: skspa.sk)

Po tom, ako vláda schválila rozpočet na rok 2016, ozvali sa ďalšie kritické hlasy, že zvýšenie mzdy pracovíkov v zdravotníctve nie je finančne pokryté. V minulosti práve z takého dôvodu zastavil Ústavný súd zákon, ktorý mal upravovať výšku mzdy zdravotníckeho personálu. V tomto prípade minister porobný scenár zatiaľ nepripustil.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2015
success
error