DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...kumulatívne ak zoberiem tie postupné navyšovania a k tomu ešte dám 4%, ktoré prídu teraz, tak to zvýšenie platov bolo viacej ako 20% len pri učiteľoch.

DPH na potraviny a migranti - 12.10.2015
Pravda

K zvýšeniu platov učiteľov skutočne dochádzalo počas vlády Roberta Fica. Po porovnaní dostupných stupníc, ktoré určujú platy pedagógov skutočne je možné hovoriť o kumulatívnom navýšení platov až 20 %, preto hodnotíme tento výrok ako pravdivý.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nahlásilo zvýšenie platu učiteľov od 1. januára 2012: "robilo tak v nadväznosti na účinnosť novely zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorú poslanci NR SR schválili 21. októbra 2011. Prináša zvýšenie platov pedagógov v priemere o 5,7 %, čo reálne znamená, v závislosti od platovej tarify a triedy, nárast približne o 9 až 60 eur mesačne." (zdroj: minedu.sk)

Od 1. januára 2013 nastalo ďalšie zvýšenie:  " v nadväznosti na účinnosť § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, podľa ktorého sa pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom s účinnosťou od 1. januára 2013 zvyšujú platové tarify o 5% v prílohe č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (...)"
(zdroj:Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2013, .rtf, s. 1)

Nariadenie vlády  (.pdf) z 13. decembra 2013 ustanovila zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s platnosťou od 1. januára 2014. Toto nariadenie upravila aj platy pre pedagógov, ktoré sa mali zvyšovať oproti roku 2013 (podľa tabuľkových hodnôt).

Platy pedagógov na rok 2015 určuje nariadenie vlády SR č. 393/2014 Z. z., v ktorom "sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v prílohe  vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2015." (zdroj: Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2015, .pdf, s. 1 )

Po porovnaní zopár hodnôt z tabuliek z rôznych období (stupnice pre rok 2013, 2014 a 2015) je možné skonštatovať, že rok za rok sa zvyšovali platy o približne 5 % (cca. 20 EUR). Preto tento výrok premiéra hodnotíme ako pravdivý. Na druhej strane treba pripomenúť, že aj napriek týmto opatreniam sú platy učiteľov ďaleko za priemernými učiteľskými platmi v krajinách OECD a za platmi iných vyskoškolsky vzdelaných ľudí. Učitelia žiadali zlepšenie situácie už aj v roku 2012, kedy medzi inými chceli, aby ich priemerné platy dosiahli aspoň 55 % z platov iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

V tabuľke sú zhrnuté zmeny vo výške výplat učiteľov v období 2013-2015 podľa stupníc dostupných na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Sú tu porovnané dve triedy a dva tarify, výplata pri nástupe bez praxe a maximálna možná výplata po 32 ročnej praxe. Ďalej sú vypočítané navýšenia výplat vyjadrené v percentách (navýšenie v roku 2014 oproti roku 2013 a navýšenie v roku 2015 oproti roku 2014), nakoniec je spočitané aj navýšenie v roku 2015 oproti roku 2013. Premiér spomenul ešte plánované navýšenie o 4 %, preto je v tabuľke spočítaná aj očakávaná výška mzdy po tejto úprave.


 

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2015
success
error