DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pál Csáky

SMK

...kto príde na Slovensko, kto príde do Maďarska, kto príde do Českej republiky, po určitom čase odíde, keď pre neho cieľová skupina je Nemecko alebo cieľová krajina.

Opozícia o uteceneckej kríze - 28.09.2015
Pravda

Česká republika a Slovensko sú skutočne v súčasnosti  prevažne tranzitnými krajinami. Maďarsko je na piatom mieste v počte žiadostí o azyl v Európe, no táto skutočnosť súvisí skôr s faktom, že Maďarsko je hraničnou krajinou Schengenského priestoru. Nemecko je skutočne cieľovou krajinou najväčšieho počtu migrantov v Európe. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pál Csáky v tejto časti diskusie prezentoval svoj názor na utečenecké kvóty- podľa neho nič neriešia, keďže utečenci, pridelení do krajín ako Slovensko, Česko a Maďarsko, sa aj tak budú chcieť presťahovať do krajín ako je Nemecko.

Podobné výroky o tom, že Slovensko či Česko sú skôr tranzitné krajiny, sme už overovali napr. z relácie O 5 minút 12 zo 6. septembra 2015. Podľa Eurostatu v roku 2014 najviac žiadostí o azyl dostalo Nemecko (202 815) potom Švédsko (81 325) nasledované Talianskom (64 625) a Francúzskom (64 310). Maďarsko sa so svojimi 42 775 nachádzalo na piatom mieste. Ostatné krajiny V4 sa umiestnili na spodných priečkach. Aj podľa OSN, OECD a Európskej komisie (.pdf) je práve Nemecko najžiadanejšou destináciou pre migrantov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

To, že má Maďarsko taký počet žiadostí môže súvisieť s geografickou polohou Maďarska, ktoré chráni vonkajšiu schengenskú hranicu so Srbskom. Podľa Dublinského dohovoru sa stará o azylantov ten štát EÚ, ktorého hranice prekročili azylanti pri vstupe do EÚ. 

K Csákyho obave o to, že by kvótami pridelený utečenci opustili danú krajinu, ako napríklad Slovensko či Česko, a chceli by odísť do krajiny ako Nemecko, pripájame stanovisko Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktoré bližšie vysvetľuje prijaté pravidlá v súvislosti s kvótami:

"Riziko sekundárnych pohybov samozrejme existuje a nebude ho možné úplne vylúčiť. Žiadateľ o azyl však bude povinný zostať v hostiteľskej krajine. Bude mať právo na pobyt len v tejto krajine a bez jej súhlasu sa nebude môcť presunúť do inej krajiny. Ak by hostiteľskú krajinu opustil bude eskortovaný späť do prijímajúcej krajiny. V prípade, že prijímaciu krajinu opustí, vystavuje sa riziku, že stratí ochranný právny status. V inej ako hostiteľskej krajine bude pôsobiť nelegálne. Vďaka povinnému snímaniu odtlačkov prstov bude možné ľahko identifikovať pôvodnú hostiteľskú krajinu."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.09.2015
success
error