DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...rozumiem, ale uvedomme si, že čo navrhuje komisia (kvótny systém, pozn.), je permanentný systém, kde musíme zobrať ľudí na územie Slovenska a v nejakom okamihu ich môže byť až päťdesiattisíc. A toto my principiálne odmietame, pretože neviem si predstaviť, že by nám niekto nanútil, aby na územie Slovenska prišlo päťdesiattisíc ľudí, o ktorých nič nevieme.

Fico vs. Bugár o utecencoch a migrantoch - 21.09.2015
Zavádzajúce

Druhý implementačný balíček o migrácii, ku ktorému Fico referuje, ktorý vznikol na základe návrhu Európskej komisie, obsahuje okrem iného návrh na Reguláciu Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorý sa týka vytvorenia permanentného mechanizmu na prerozdelenie utečencov v prípade vyhlásenia krízového stavu. Mechanizmus však obsahuje distribučný kľúč, na základe ktorého budú kvóty stanovené. Hlavným faktorom je počet žiadostí o azyl v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. Počet pridelených migrantov by nemohol prevyšovať 40 % žiadostí (.pdf s. 9), tých by tak Slovensko muselo evidovať až 125 000. Do úvahy by boli brané aj ďalšie faktory ako nezamestnanosť a výška HDP. Taktiež treba zdôrazniť, že by sa jednalo o registrovaných migratov, ktorí by následne prešli riadnou azylovou procedúrov. Výrok ako celok hodnotíme ako zavádzajúci, nakoľko hodnota, ktorú uvádza Fico nie je reálna.

Prvý materiál, ktorý je súčasťou implementačného balíčka o ktorom hovorí Fico je návrh na reguláciu Európskeho parlamentu a Rady EÚ (vypracovaný na základe návrhov Európskej komisie), kde je uvedené, že prerozdeľovanie migrantov podľa daných kvót je zatiaľ dočasné, týka sa migrantov, ktorí majú byť presídlení z Grécka, Talianska a Maďarska do iných členských štátov a to v počte 120 000. Slovenská republika by mala prijať 1 502 osôb.

Trvalý mechanizmus, ktorý tiež dohoda obsahuje, hovorí o stave krízy, ktorej by mohol čeliť členský štát v budúcnosti. Ten je v materiály definovaný ako situácia, "ktorá aj na dobre pripravený a fungujúci azylový systém vytvára extrémny tlak".  

Stav krízy vyhlasuje Európska komisia na základe týchto kritérií:
1. nárast počtu žiadateľov o azyl za posledných 6 mesiacov 
2. nárast počtu neoprávnených prechodov hraníc za posledných 6 mesiacov
3. počet žiadostí o azyl na obyvateľa v porovnaní s európskym priemerom

Počet ľudí, ktorí by mali na základe návrhu byť relokovaný, by bol stanovený fixne, nemal by však presahovať 40% z počtu žiadostí o azyl za posledných 6 mesiacov v danej krajine. Počet ľudí, ktorých si má potom iný členský štát vziať, by závisel na distribučnom kľúči. Ten berie do úvahy veľkosť populácie, HDP, nezamestnanosť a počet žiadostí o azyl, pričom jednotlivé kategórie majú nastavené limity, aby nedošlo k ich disproporčnému vplyvu (.pdf s.15).

Dátum zverejnenia analýzy: 20.09.2015
success
error