DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

A to (kritika Grékov či Talianov za postupy v otázke migrantov, pozn.) sa ani dnes v tom dokumente , o ktorom sme sa bavili a ktorý bude vlastne zajtra na programe tej rady, sa nenachádza.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Zavádzajúce

Minister Kaliňák sa v danom výroku odvoláva na legislatívne dokumenty Európskeho programu migrácie, ktoré boli vydané v dvoch balíčkoch navrhujúcich jednotlivé nástroje riešení súčasnej krízy. Je pravdou, že ani v jednom z týchto dokumentov sa nenachádza priama kritika Grécka či Talianska za ich postupy vrámci danej situácie, avšak vzhľadom na to, že tieto dokumenty neslúžia na vyhodnotenie či analyzovanie predošlých postpov, ale na efektívne riešenie súčasnej situácie, výrok označujeme za zavádzajúci.

Balíčky Európskeho programu migrácie boli vydané v jednotlivých krokoch, prvý 27.5. a druhý 9.9. roku 2015. Zahŕňajú v sebe dokumenty typu: Pokyny pre odoberanie odtlačkov prstov, Trustový fond pre Afriku, Príručka návratu,Európsky zoznam "bezpečných krajín", apod. Tieto dokumenty majú slúžiť "ako odpoveď na potrebu promptného a rozhodného konania, ktoré by reagovalo na ľudskú tragédiu v celej oblasti Stredozemia (...). Táto promptná odpoveď musí taktiež slúžiť ako podklad pre riešenie akejkoľvek prípadnej krízy v budnúcnosti EÚ, nech už by sa pod tlakom ocitla ktorákoľvek jej hranica od východu na západ i od severu na juh." (.pdf, p.3)

Všetky tieto dokumenty sa zaoberajú budúcim prospektom únie a tým, ako bude zvládať súčasnú no i akúkoľvek ďalšiu potenciálnu vlnu immigrácie. Ich úlohou nie je kritizovať, analyzovať či vyhodnocovať minulé postupy, no navrhovať nové a efektívne riešenia. Akákoľvek priama kritika toho ako Grécko, Taliansko či ktorýkoľvek iný členský štát (ne)zvládali immigračnú vlnu v minulosti teda nemá v týchto dokumentoch miesto. Výrok preto označujeme za zavádzajúci.i.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error