DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Aj pri liberálnom azylovom konaní, ktoré majú v Nemecku, na rozdiel od nás, kde sme veľmi prísni, tak udeľujú azyly len 50 %.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Nepravda

Počet kladne vybavených žiadostí o azyl v skutočnosti v roku 2014 nedosiahol v Nemecku ani 50 %, bolo ich iba 42 %. V súčasnej dobe táto hodnota nedosahuje ani 40 %. Proporcia uznaných žiadostí pre rok 2014 je približne desaťnásobne vyššia než na Slovensku, kde sa v tom isto roku schválenia dočkali iba 4, 23% žiadateľov o azyl. Výrok ako celok vzhľadom na nepresnosť v hodnote udelených azylov v Nemecku a jej celkový klesajúci trend hodnotíme ako nepravdivý.

Azylové konanie v SR je upravené zákonom 480/2002 Z.z.ZÁKON z 20. júna 2002 o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa údajov Ministerstva vnútra SR v období rokov 1993 – 2015 bolo z 58 113 žiadostí o udelenie azylu akceptovaných len 651, neudelených 7871 a 49400 zastavených konaní. Udelené štátne občianstvo bolo 233 osobám. V roku 2014 bolo z 331 žiadostí kladne vybavených len 14, čo predstavuje približne 4,23%.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR 

V roku 2014 z 358.010 žiadostí v rámci celej EÚ bolo kladne vybavených 45%. V Nemecku dosiahli hodnotu 42%. Údaje pre rok 2015 udávajú dokonca menej ako 40% schválených žiadostí o azyl. No v týchto dňoch je veľké percento žiadostí, ktoré ostávajú bez odpovede, pravdepodobne kvôli náporu utečencov a teda preťaženosti úradníkov. Medzi januárom a júlom 2015 prijalo 218.221 žiadostí o azyl, čo predstavuje najväčšie množstvo za celý rok od roku 1994. Do konca roku 2015 sa celkovo predpokladá až 800.000 žiadostí

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error