DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Aj práve preto sme zlikvidovali v rokoch 2007, 2008 a 2009, keď sme vybudovali Schengen a pokračujeme v tom aj teraz, nelegálnu migráciu cez Slovensko prakticky na nulu.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Nepravda

Podľa dát dostupných z ročných správ ministerstva vnútra má nelegálna migrácia na Slovensku dlhodobo klesajúci trend, ale napriek tomu sa stále pohybuje rádovo v stovkách, čo je od nuly ďaleko. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Z dát vyplýva, že nelegálna migrácia a najmä neoprávnené prekročenie hranice má dlhodobo klesajúcu tendenciu s najväčším poklesom medzi rokmi 2007 a 2008. Napriek tomu bola nelegálna migrácia v roku 2014 vo výške 1304 neoprávnených pobytov a prekročení hranice, čo rozhodne nie je "prakticky nula". Pri budovaní schengenskej hranice v rokoch 2004 - 2007 modernizovalo Slovensko technické vybavenie a navýšilo personálne kapacity(.rtf, s.14).

Použitím termínu „nelegálna migrácia“ Robert Kaliňák referuje k jeho interpretácii Ministerstvom vnútra SR, podľa ktorého „nelegálna migrácia“ zahŕňa (1) neoprávnené prekročenia štátnej hranice a (2) neoprávnený pobyt na území SR. Podľa tejto definície, ktorá je z hľadiska medzinárodnoprávnej terminológie problematická, sú štatistike nelegálnej migrácie značne vyššie, než „prakticky nula“. 

Ani pri inej definícii "nelegálnej migrácie" Kaliňákom uvedený údaj nesedí. Termín „nelegálna migrácia“ neodporúčajú používať Spojené národy, Európsky parlament, ani viacerí svetoví experti na azylové právo, pretože neexistuje jeho jednoznačné právne vymedzenie. Slovo „nelegálne“ naznačuje, že príslušná osoba, ktorá napríklad prekročila hranice štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru z roku 1951, bez dokumentácie vyžadovanej právnym systémom daného štátu, právo porušila. V prípade, ak ide o utečenca v zmysle definície Dohovoru z r. 1951, to však tak byť nemusí; ak osoba, ktorá má oprávnené obavy z prenasledovania z jedného z taxatívne určených dôvodov podľa Dohovoru prekročí štátnu hranicu iného štátu bez povolenia, nekoná protiprávne. Pokiaľ ide o neoprávnený pobyt na území SR, nenašli sme okrem definície ministerstva vnútra takú, ktorá by pod termín „nelegálna migrácia“ zahrnula aj (i dlhodobý) pobyt v danej krajine. Štandardne sa na popísanie viacerých javov súvisiacich s migrantmi, vrátane utečencov, preto používa termín „nepravidelná (nezdokumentovaná) migrácia.“ 

V prípade, ak by sa pojem „nelegálna migrácia“ v kontexte SR vztiahol na prípady osôb prekročivších štátnu hranicu bez povolenia, ktorých žiadosť o azyl bola po prebehnutí azylového konania právoplatne zamietnutá, by výrok ministra vnútra ostal nepravdivý. Počet neudelených azylov (t.j. prípadov prekročenia štátnej hranice, ktoré sa neskôr preukázali ako neoprávnené), sa totiž v posledných rokoch (do 2014) pohyboval rádovo nad sto ročne. (pozn. dalo by sa dať ten graf, ktorý ste používali pri viacerých výrokoch, napr, výrok o návratovej politike - inak, práve v tejto diskusii je viacero ukážkových Kaliňákových neprávd, napr. o 90 percent utečencoch mladých mužoch, že Nemecko povedalo, že chce len Sýrčanov, že cez Stredomorie Sýrčania neutekajú a pod.).     

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error