DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Čiže návratová politika a readmisia je to, čo my (Slovensko, pozn.) sme realizovali. Realizovali sme návraty.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Pravda

Slovenská republika skutočne realizuje návratovú politiku, čiže asistované dobrovoľné návraty aj vyhostenia. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Návratová politika sa týka dobrovoľného asistovaného návratu alebo vyhostenia z krajiny.
Možnosť asistovaného dobrovolného návratu spomína aj zákon č.404/2011 Z.z., návraty štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území, upravuje tiež Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES


Presné počty vyhostených migrantov či ľudí, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný asistovaný návrat, uvádzajú Štatistické správy Ministerstva vnútra pre jednotlivé roky. Slovenská pobočka Medzinárodnej organizácie pre migráciu uvádza, že pomáha pri asistovaných dobrovoľných návratoch a reintegrácii. V priebehu 10 rokov- od roku 2004 do roku 2014 vykonávala asistenciu pri návrate v 1 166 prípadoch, ročne to bolo teda v priemere vyše 100 vrátených migrantov, pričom najviac ich smerovalo do Moldavska, Číny a Vietnamu. 

V roku 2010 bolo 20 Afgáncov vyhostených do Ukrajiny cez hranicu s ktorou na územie Slovenska prešli v prípade, ktorý ECRE (European council on refugees and exile) hodnotilo ako problematický. Viacerí afgánski  občania uviedli, že im nebol poskytnutý prekladateľ a že nebola braná do úvahy ich ústna žiadosť o azyl.

Pre porovnanie bolo podľa údajov Ministerstva vnútra SR v období rokov 1993 – 2015 z 58 113 žiadostí o udelenie azylu akceptovaných len 651, neudelených 7871 a 49400 zastavených konaní. Udelené štátne občianstvo bolo 233 osobám. V roku 2014 bolo z 331 žiadostí kladne vybavených len 14, čo predstavuje približne 4,23%. Možno tak povedať, že readmisia je na Slovensku praktikovaná častejšie než udelenie azylu.Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error