DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Keď si nepožiadal o azyl, musíš ísť do toho campu, respektíve teda podľa slovenského názvu útvaru policajného zaistenia. Keď nie, keď sa vzbúri, tak potom, samozrejme, treba na to adekvátne reagovať. To nie je použitie sily. Dneska každý kritizuje Maďarsko, ale tak sa majú tie európske pravidlá dodržiavať.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Neoveriteľné

Neexistuje právna norma v rámci európskeho či medzinárodného práva, ktorá by špeciálne upravovala prípad odmietnutia ísť do utečeneckého tábora. Práva utečencov upravuje Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, ktorý je záväzný aj vo všetkých európskych štátoch, teda aj v Maďarsku. Články 9, 31 a 32 sa vo všeobecnosti týkajú situácie, kedy je utečenec/migrant na danom území nelegálne, čo je aj prípad kedy nepožiada o azyl.

Dohovor o právnom postavení utečencov, čl. 9:

 Dočasné opatrenia
V tomto dohovore nič nemôže zabrániť zmluvnému štátu v prípade vojny alebo za iných závažných a výnimočných okolností, aby neurobil voči určitej osobe dočasné opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, až do rozhodnutia zmluvného štátu, že táto osoba je skutočne utečencom a že pokračovanie v týchto opatreniach je v jej prípade nevyhnutné pre bezpečnosť štátu. 

čl.31:
 2. Zmluvné štáty nebudú na pohyb takýchto utečencov uplatňovať iné obmedzenia, než sú nevyhnutné, a takéto obmedzenia budú uplatňovať iba dovtedy, kým sa ich postavenie v štáte neupraví alebo kým nedostanú povolenie na vstup do iného štátu. Zmluvné štáty poskytnú takýmto utečencom primeranú lehotu a všetky potrebné prostriedky na získanie povolenia na vstup do iného štátu.

čl. 32- Vyhostenie:
3. Zmluvné štáty umožnia takémuto utečencovi dostatočnú lehotu na získanie zákonného povolenia na vstup do iného štátu. Počas tejto lehoty môžu zmluvné štáty uplatniť akékoľvek vnútorné opatrenia, ktoré považujú za nevyhnutné.  

Čo sa týka použitia sily, to vyplýva zo zákona o ozbrojených silách jednotlivých štátov. Použitie ozbrojených síl podľa zákona o ozbrojených silách SR je možné v prípade ohrozenia bezpečnosti či v prípade odstraňovania následkov výnimočného stavu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error