DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Nájdete v tom dokumente (Európskej komisie o utečeneckej kríze, pozn.) dve zmienky. Posilniť readmisiu. To je vtedy, keď vlastne nelegálneho migranta, ktorý nepožiadal o azyl, vraciate do krajiny, odkiaľ prišiel. A posilniť návratovú politiku. To znamená, u tých, ktori požiadali o azyl a nebolo im vyhovené v žiadosti o azyl, musíte vrátiť do krajiny pôvodu.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Pravda

Nový balíček opatrení, ktoré predstavila Európska komisia 9. septembra 2015 Európskemu parlamentu ako súčasť Európskej migračnej agendy (European Agenda on Migration), sa zmieňuje o posilnení readmisie, ako aj návratovej politiky. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Európska komisia (EK) navrhla 9. septembra 2015 rozsiahly balíček, ktorý obsahuje konkrétne návrhy riešení súčasnej utečeneckej krízy v Európe a prípravu na ďalšie obdobné výzvy v budúcnosti. Zvládnutie migrácie patrí medzi desať hlavných politických prorít EK. Medzi hlavné body balíčka patrí vytvorenie efektívnejšej návratovej politiky prostredníctvom spoločnej Návratovej príručky – Return Handbook a Akčného plánu pre návrat - EU Action Plan on Return.

EU Action Plan on Return má ponúknuť praktický rámec pre krátko- aj dlhodobé časové obdobie zlepšenia návratových politík členských štátov EÚ. V rámci nových opatrení budú dôležitú úlohu zohrávať tzv. Európski vyslanci styčného migračného úradu (European Migration Liaison Officers), ktorí budú nasadení v delegáciach EÚ v kľúčových krajinách pôvodu a tranzitu, aby napomáhali spolupráci v rámci readmisie navrátených občanov. Readmisia nelegálnych migrantov bude predstavovať kľúčovú prioritu vo vzťahoch s tretími krajinami.

„Readmission of irregular migrants is a clear priority in relations with third countries.“

Return Handbook bude poskytovať praktické poradenstvo pre personál angažovaný v úlohách týkajúcich sa návratovej politiky vo všetkých členských štátoch, v ktorých bude zavedená návratová smernicu – the Return Directive. Jej obsahom budú nástroje a príklady ako efektívnejšie implementovať smernicu a má za úlohu harmonizovať a zefektívniť zavedenie Return Directive v rámci všetkých členských štátov EÚ .

Cieľom návratovej politiky budú občania tretích krajín, ktorí budú zotrvávať nelegálne na území členského štátu Únie. Návrat sa nebude vzťahovať na tých, ktorí žiadajú o azyl alebo je potrebné ich chrániť pred vojnou alebo prenasledovaním z rasových, náboženských, národnostných, politických alebo iných spoločenských dôvodov.

O navrátení budú rozhodovať nezávislé národné súdne inštancie, pričom všetky pravidlá o navrátení migrantov sú obsiahnuté v Return Directive. Európsky program návratu (European Return Programme) slúži na zaistenie efektívnejšieho zavedenia existujúceho legislatívneho nástroja. Vydávanie príkazov na návrat zostane v kompetencii jednotlivých členských štátov.

Posilnená bude taktiež úloha hraničnej agentúry Frontex, ktorej úlohou bude poskytovanie pomoci členským štátom v rámci návratu migrantov.

Zdroj: Európska komisia 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error