DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ten, kto nepožiada o azyl, to znamená, nežiada o ochranu svojho života, že uteká, proste nie je utečenec. To je jednoduchá právna rovnica, ktorá je jasná.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Nepravda

Z kontextu debaty vyplýva, že minister Kaliňák narážal napríklad na prípad, kedy migrant putuje cez Maďarsko, no nepožiada o azyl v tejto krajine, plánuje oň požiadať napríklad až v Nemecku. Ženevský dohovor o postavení utečencov však nehovorí o tom, že by v takomto prípade migrant, ktorý bol vo svojej krajine ohrozený na živote či prenasledovaný, prestával byť migrantom. Výrok preto hodnotme ako nepravdivý.

 V Ženevskom dohovore  o postavení utečencov, prijatom 28. júla 1951sa utečenec definuje jasne ako osoba, ktorá "sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu; alebo osobe bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže alebo nechce vrátiť"
Podľa dohovoru má byť takejto osobe poskytnutá ochrana, má právo na azyl. 

Článok 31 Ženevského dohovoru presnejšie objasňuje aj situáciu takých migrantov, o ktorých hovorí minister: 


"Utečenci nezákonne sa nachádzajúci v štáte, do ktorého sa uchýlili 

 1. Zmluvné štáty sa zaväzujú, že nebudú trestne stíhať pre nezákonný vstup alebo pre prítomnosť utečencov, ktorí prichádzajú priamo z územia, kde ich život alebo ich sloboda boli ohrozené podľa článku 1, vstúpia na ich územie alebo sa na ňom nachádzajú bez povolenia, za predpokladu, že sa sami bezodkladne prihlásia a preukážu dostatočný dôvod na svoj nezákonný vstup alebo prítomnosť. 

2. Zmluvné štáty nebudú na pohyb takýchto utečencov uplatňovať iné obmedzenia, než sú nevyhnutné, a takéto obmedzenia budú uplatňovať iba dovtedy, kým sa ich postavenie v štáte neupraví alebo kým nedostanú povolenie na vstup do iného štátu. Zmluvné štáty poskytnú takýmto utečencom primeranú lehotu a všetky potrebné prostriedky na získanie povolenia na vstup do iného štátu."


Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error