DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ale títo ľudia, o ktorých hovoríte, na srbskej hranici, srbsko-maďarskej, tí, ktorí sú v Maďarsku na stanici... tak tí ale o azyl nežiadajú. Nepožiadali o azyl.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Nepravda

Maďarsko je všeobecne pokladané za tranzitnú krajinu, no má aj nezanedbateľný počet žiadateľov o azyl. Nie je tiež vylúčené, že by utečenci putujúci do iných krajín cez Maďarsko nemali podanú žiadosť o azyl aj v Maďarsku, preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Utečenci, ktorí sa nachádzajú na stanici v Budapešti alebo na hraniciach Srbska, a Maďarska, väčšinou smerujú na sever alebo západ, najmä do krajín ako Nemecko alebo Rakúsko, Maďarsko je považované skôr za tranzitnú krajinu. No faktom ostáva, že Maďarsko je krajinou, ktorá v prvom polroku 2015 zaznamenala po Nemecku druhý najväčší počet žiadateľov o azyl, a to až 66 785 žiadostí (v porovnaní s 171 785 v Nemecku a 37 990 vo Francúzsku, ktoré je na treťom mieste), čiže všeobecne nie je možné tvrdiť, že v Maďarsku žiadatelia o azyl nie sú. Väčšina týchto žiadateľov pochádza z Kosova. Podľa údajov agentúry Frontex, v tomto istom obodobí bolo zaznamenaných až 102 342 nelegálnych prekročení maďarskej hranice. Za predpokladu, že všetci migranti, ktorí vstúpili na územie Maďarska bez autorizácie tak urobili nelegálne, reálny počet žiadostí o azyl pokrýva viac než polovicu týchto neoprávnených vstupov. Kokrétne údaje, ktoré by boli schopné identifikovať skutočné percento immigrantov, ktorí do krajiny vstúpia a zároveň aj o azyl požiadajú, však momentálne dostupné nie sú.

Ani v konkrétnom prípade utečencov na vlakovej stanici v Budapešti a tých, ktorým sa podarí pokračovať vo svojej ceste do ostatných krajín únie, však nemožno tvrdiť, že by neboli žiadateľmi o azyl v Maďarsku. V médiách sa totižto objavila správa o tom, že utečenci smerujúci do Nemecka, ktorých zachytila polícia na území Slovenskej republiky, mali podané žiadosti o azyl v Maďarsku.


Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error