DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

To najväčšie pravidlo je, že keď prekročí nelegálny migrant hranicu, pretože u nás ešte stále v Európskej únii je prekročenie ktorejkoľvek hranice, vrátane turecko-gréckej, nelegálne a hneď po tom prekročení má šancu zmeniť svoj status. Buď chce ostať nelegálnym migrantom naďalej a ten má byť obmedzený na slobode alebo požiada o azyl a dostane sa do azylovej procedúry

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Nepravda

Prekročenie vonkajšej hranice EÚ nelegálnym migrantom (bez víz, pasu) sa považuje za nelegálne

Podľa charty základných práv Európskej únie (článok 18)  má však každý utečenec, ktorého život je v jeho domovskej krajine ohrozený alebo ktorý je v nej prenasledovaný, právo na azyl a to zároveň aj podľa Ženevského dohovoru o právach utečencov, ktorý je takisto záväzný pre štáty EÚ. Pokiaľ takýto utečenec, ktorý má podľa dohovorov právo na azyl, nepožiada o azyl v danej krajine, do ktorej vstúpi, môže ho daná krajina obmedzovať na pohybe iba do nevyhnutnej miery, takýto utečenec nemusí byť nutne nelegálnym migrantom, môže chcieť žiadať o azyl v inej krajine, teda stále je utečencom. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.
 
Ženevský dohovor o právach utečencov v článku 31 o utečencoch nachádzajúcich sa nezákonne na území štátu hovorí: 

"1. Zmluvné štáty sa zaväzujú, že nebudú trestne stíhať pre nezákonný vstup alebo pre prítomnosť utečencov, ktorí prichádzajú priamo z územia, kde ich život alebo ich sloboda boli ohrozené podľa článku 1, vstúpia na ich územie alebo sa na ňom nachádzajú bez povolenia, za predpokladu, že sa sami bezodkladne prihlásia a preukážu dostatočný dôvod na svoj nezákonný vstup alebo prítomnosť. 

2. Zmluvné štáty nebudú na pohyb takýchto utečencov uplatňovať iné obmedzenia, než sú nevyhnutné, a takéto obmedzenia budú uplatňovať iba dovtedy, kým sa ich postavenie v štáte neupraví alebo kým nedostanú povolenie na vstup do iného štátu. Zmluvné štáty poskytnú takýmto utečencom primeranú lehotu a všetky potrebné prostriedky na získanie povolenia na vstup do iného štátu."
 
Z týchto ustanovení teda vyplýva, že aj osoba, ktorá vstúpi nelegálne na pôdu signatárskych štátov má právo uchádzať sa o azyl. Pokiaľ sa o azyl v danej krajine neuchádza, môže štát uplatniť len nevyhnutné obmedzenia pohybu takýchto osôb a to len dovtedy, kým sa nerozhodnú požiadať o azyl v danej krajine alebo kým im nebude udelený azyl v inej krajine.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error