DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Slovensko je automobilová veľmoc a sme sa veľmi obávali, čo sa stane keď príde kríza. Boli to paradoxne automobilky, ktoré ťahali Slovensko v kríze.

GlobSec 2015: Dynamic Visegrad - 23.06.2015
Neoveriteľné

Automobilový priemysel je dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky, a priamo alebo nepriamo ovplyvňuje okolo 200 000 ľudí. Slovenská republika je taktiež na prvom mieste, čo sa týka počtu vyrobených áut na hlavu. Dostupné údaje však nenaznačujú, že by prítomnosť automobilového priemyslu pomohla znížiť dopady krízy na Slovensku, nakoľko utrpel stratu podobne ako iné oblasti. Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie výrobcov automobilov (OICA) sa Slovensko nachádza na 1.mieste v počte vyrobených áut na obyvateľa. Na Slovensku pripadá 183 áut na 1000 obyvateľov. Na druhom mieste rebríčka sa nachádza Česká republika s 118 autami na 1000 obyvateľov. 

Podľa informácií Inštitútu informatiky a štatistiky (.pdf, s.2) pracovalo v automobilovom priemysle v roku 2014 viac ako 65 833 zamestnancov. V roku 2013 vydala Ekonomická univerzita v Bratislave správu s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku. Podľa nej zhruba 200 000 ľudí (.pdf, s.3) je priamo alebo nepriamo ovplyvnených automobilovým priemyslom. Dá sa tak povedať, že Slovensko je automobilová veľmoc.

Je však otázne, či možno povedať, že automobilový priemysel bol hnacou silou v období krízy. Najvýznamnejšia automobilka Volkswagen Slovakia v tomto období opakovane pozastavila výrobu a prepustila stovky zamestnancov. Analytik Tatra banky Juraj Valachy pre HN vtedy uviedol, že "podľa našich prepočtov desať pracovných dní znamená výpadok v exporte asi 200 miliónov eur." Podľa vyjadrenia ekonóma SAV z toho istého článku "odstávka vplýva na export aj na HDP."

Ekonomické ukazovatele taktiež naznačujú, že automobilový priemysel zaznamenal podobné problémy ako iné odvetvia. V Grafe nižšie môžme vidieť vývoj produkcie, ktorý v dôsledku krízy v roku 2009 zaznamenal takmer tretinový pokles. Podobne aj podiel automobilového priemyslu na celkovej pridanej hodnote v roku 2009 klesol na 2,2 z predchádzajúcich 3,1 %. Nárast naopak zaznamenali odvetvia ako energetika, informácie a komunikácia, nehnuteľnosti a odborné, vedecké a technické činnosti. Na rovnakej úrovni ako v roku 2009 sa držalo stavebníctvo (.pdf, s. 9). Počet zamestnancov v automobilovom priemysle klesol v roku 2009 o takmer 10 000 (.pdf, s.10). . Zdroj: Luptáčik et al. na základe údajov Eurostat a ŠÚ SR

Dátum zverejnenia analýzy: 01.07.2015
success
error