DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Musíme sa pozrieť na dôchodkový systém, ktorý je mimoriadne štedrý v Grécku.

GlobSec 2015: Dynamic Visegrad - 23.06.2015
Neoveriteľné

Podľa posledných dostupných údajov Eurostat boli Grécke výdavky na starobné dôchodky ako podiel HDP druhé najvyššie v EÚ za Francúzskom. Nedá sa však povedať, že by boli neobvykle vysoké. Podobné výdavky dosahujú aj Dánsko, Taliansko či Veľká Británia. Podľa hodnotenia EK navyše grécke dôchodky adekvátne nezabezpečujú populáciu nad 65 rokov. Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdivý.


Publikácia "Pension systems in the 27 EU-countries and 3 countries of the European Economic Area" spoločnosti Delta Lloyd zhrňuje dôchodkové systémy v jednotlivých európskych krajinách. V prípade Grécka sa zameriava na prvý a druhý pilier a pri druhom piliere uvádza nasledovné (s. 16):

"Because of the very generous first-pillar pensions second-pillar plans are of minor importance."

Podľa publikácie možno súhlasiť, že grécky dôchodkový systém je štedrý. Gréci napríklad odchádzajú do dôchodku po novom po reforme v roku 2010 vo veku 63,5 (pred tým 58) a po odpracovaných 40 rokoch (pred tým 35 pre ženy a 37 pre mužov). Na druhej strane však až 23 % Grékov na dôchodkoch sú v ohrození chudoby, čo je nad priemerom EÚ, ktorý je 16 %.


V roku 2010 bolo Grécko  až na štvrtom (.pdf, s. 10) mieste v rámci EÚ čo sa týka vyplácaných dôchodkov ako podielu z HDP. Viac na dôchodky vynakladalo Francúzsko, Taliansko a Rakúsko. 
Zaujímavé je, že napriek výške dôchodkov nie sú Európskou úniou označované za adekvátne. Podľa správy (.pdf, s.9) EK sa Grécko v rámci EÚ radí ku krajinám s najvyšším podielom osôb nad 65 žijúcich pod hranicou chudoby alebo v riziku chudoby. Podpriemerný je aj mediánový príjem dôchodcov.

Nadpriemerné nie sú ani výdavky v prepočte na obyvateľa. Tie podľa Eurostat v roku 2012 v Grécku boli 1 625 eur. Vyššie výdavky na obyvateľa malo osem krajín vrátane Nemecka, Talianska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Kompletný prehľad indikátorov dôchodkových systémov je dostupný tu.


Dátum zverejnenia analýzy: 01.07.2015
success
error