DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Šéf NKÚ, kde Robert Fico si hrá svoje hry, kde možno ani terajší kandidát, pán Žilinka, nebude zvolený, kde aj keby zvolený bol, je to na 7 rokov, je teda pre mňa, čo sa týka významu a dôležitosti, predsa len iná vec, ako poslať 1,1 miliardy eur do Grécka nenávratne, ktoré už nikdy viac neuvidíme.

Volba nového šéfa NKÚ - 11.05.2015
Nepravda

Sulík referuje k podielu gréckej pôžičky, za ktorú ručí Slovenská republika. Európska Únia očakáva splatenie pôžičiek Grécka, no reálna návratnosť peňazí zostáva otázna, kvôli výške pôžičky a aj kvôli stavu gréckej ekonomiky. Reportáž TA3 z roku 2012 uvádza, že Slovensko ručí za niečo vyše 1 miliardu eur, ktoré si Grécko požičalo. Údaje z tohto roka však odhadujú výšku tejto sumy na približne 1,5 miliardy, čo je viac než uvádza Sulík. Podľa Denníka N Slovensko ručí za alebo vlastní dlhopisy vo výške 1,72 miliardy.  Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdivý.


Výška gréckeho dlhu je dnes viac než 300 miliárd Eur. Pôžičku má na starosti Európsky Nástroj Finančnej Stability. Ak Grécko nebude schopné splatiť časť dlhu, za ktorý ručí Slovensko, ťarcha financovania dlhu bude na Slovensku.    

Výrazy Euroval a Európsky nástroj finančnej stability môže referovať k niekoľkým rôznym mechanizmom. Rozdiel medzi EFSF a ESM definuje Ministerstvo financií nasledovne:

"European Financial Stability Facility (EFSF/Euroval I.)
Európsky nástroj finančnej stability (EFSF), tzv. euroval1 je medzinárodná akciová spoločnosť, ktorú založili členské štáty eurozóny s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu v Európe poskytovaním finančnej pomoci krajinám eurozóny, ktoré stratili prístup k finančným trhom. EFSF si požičiava na finančných trhoch za zvýhodnených podmienok, nakoľko jej finančné záväzky sú priamo garantované jej akcionármi, t.j. členskými štátmi. Tieto finančné zdroje EFSF následne prepožičiava členskému štátu, ktorému bola pomoc schválená. EFSF od 1.7.2013 nemôže byť použitý na nové programy finančnej pomoci, nakoľko tieto aktivity od neho prebral Európsky mechanizmus pre stabilitu (European Stability Mechanism - ESM).


European Stability Mechanism (ESM/Euroval II.)
Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. euroval2 je trvalým mechanizmom vytvoreným v októbri 2010 medzi členskými štátmi eurozóny s cieľom nahradiť svojho dočasného predchodcu – EFSF. Cieľ ESM je rovnaký ako v prípadoch EFSF. Hlavným rozdielom je to, že ESM má k dispozícii vlastný kapitál, ktorý doňho vložili jeho členské štáty.
"

Okrem Grécka bola pôžička poskytnutá aj Írsku, Cypru, Portugalsku a Španielsku. Rozšírenie nástroja finančnej stability schválila Slovenská republika v októbri 2011. Prisľúbila dodatočných 7,727.57 miliónov eur (.rtf, s.25).

Dátum zverejnenia analýzy: 10.05.2015
success
error