DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

My sme pristúpili k zníženiu odvodov o 170 miliónov eur a dnes je reálne stav taký, že človek, ktorý má povedzme minimálnu mzdu alebo niečo nad minimálnu mzdu, tak vďaka zníženiu zdravotných odvodov, dostane prakticky 13-ty plat a vôbec sa to nedotkne ceny práce pre zamestnávateľa, ako takého.

3 roky súcasnej vlády a Váhostav v parlamente - 13.04.2015
Nepravda

Od nového roka sú zamestnanci so mzdou do 380 eur oslobodení od platby zdravotného poistenia. U zamestnancov s minimálnou mzdou môže úspora dosiahnuť zhruba 384 eur, teda približne jeden mesačný plat. Náklady tohto zákona boli vyčíslené v doložke vplyvov návrhu zákona na 146.2 milióna eur a nie ako uvádza Robert Fico 170 mil. Preto tento výrok nepovažujeme za pravdivý. 

Zdravotné odvody sa znižovali od 1. januára 2015, pričom vládny návrh zákona týkajúci sa zdravotného poistenia bol v Národnej rade SR schválený 28. novembra 2014. Pri súčasnej úrovni minimálnej mzdy na úrovni 380 € zamestnávateľ ani zamestnanec neplatia zdravotné odvody. 
Zamestnávateľ pri doterajších odvodoch 10 % z hrubej mzdy ušetrí 38€ a zamestnanec pri doterajšom odvode 4 % z hrubej mzdy ušetrí 15,2 €. Podľa Doložky vplyvov tohto zákona (.rtf, s.4) sa predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2015 vo výške 146,2 milióna eur.

Mesačný zárobok by sa po tejto úprave mal u nízkopríjmových zamestnancov do 570 € zvýšiť o 32 €, čo v prepočte na dvanásť kalendárnych mesiacov činí 384 €, čiže môžeme potvrdiť tvrdenie o tzv. trinástom plate. Podľa tohto zákona (.rtf, s.3) sa odpočítateľná položka v plnej výške udeľuje zamestnancom so mzdou do 380 €. Pri zamestnancoch so mzdou medzi 380 € až 570 € sa odpočítateľná položka znižuje s rastom príjmu. 

Pokiaľ príjem vzrastie o jedno euro, odpočítateľná položka sa znižuje o dve eurá. Pri mzde nad 570 € je odpočítateľná položka nulová. Pri zamestnancoch so mzdou medzi 380 € - 570 € už platí odvody zamestnanec aj zamestnávateľ, avšak v nižšej výške, než doteraz. Zamestnávateľa sa táto úprava skutočne z hľadiska ceny práce nedotkne.

Odpočítateľná položka sa týka len pracovníkov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (.rtf, s.2). Netýka sa dohodárov ani živnostníkov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 12.04.2015
success
error