DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Ale keď hovoríme napríklad o tom, že sa vám podarilo ešte predložiť to dá sa povedať čerpanie eurofondov až do konca roku 2015 výborne, len to nevyčerpáme. Však v roku 2013 čerpanie bolo 50%. V roku 2014 bolo 66%.

3 roky súcasnej vlády a Váhostav v parlamente - 13.04.2015
Pravda

Eurofondy na roky 2007 až 2013 už nestíhajú byť podľa očakávaní vyčerpané v plnej miere. Miera čerpania sa v rokoch 2012 a 2013 pohybovala na úrovni 50 % a v roku 2014 vzrástla na 66 %. Tento výrok preto považujeme za pravdivý. 

V rokoch 2007–2013 sa čerpanie eurofondov Slovenskou republikou pohybovalo na úrovni 44,5 %. Počas tohto obdobia mierne oscilovalo. V roku 2014 už dosahovalo takmer 66 %. Za obdobie 2012 a 2013 bolo čerpanie eurofondov na úrovni 51,4 % čo je možné zaokrúhliť na 50 %

Efektívnosť pri čerpaní eurofondov nás radí k tým horším krajinám EU a dokonca viedlo k hrozbe zastavenia eurofondov zo strany Európskej komisie. Podľa opozičného poslanca Beblavého sú dôvodmi napríklad zistenia auditorov o nesprávnom čerpaní.

Hospodárske noviny, 23. január 2015:

"Pokračuje úplné prerušenie platieb v štyroch operačných programoch (Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Regionálny operačný program, KaHR) a čiastočné pozastavenie platieb pri ďalších troch (Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Doprava, Technická pomoc). Ministerstvo financií nedokázalo dať žiadny konkrétny termín, dokedy tento prepad mieni vyriešiť,".

Dátum zverejnenia analýzy: 12.04.2015
success
error