DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Lebo napríklad teraz ste vytiahli DPH. My sme prijali zákon, kvôli tomu, že vy ste nám zanechali po prvej vláde skoro 8-percentný deficit, my sme museli prijímať také opatrenia, ktoré sa nepáčili ľuďom, samozrejme. Napríklad sme zvýšili o jedno percento DPH. Ale s tým, že ak verejný dlh klesne pod tri percentá, automaticky podľa zákona sa vráti DPH na pôvodnú úroveň. No vy ste ten zákon zmenili.

3 roky súcasnej vlády a Váhostav v parlamente - 13.04.2015
Pravda

V čase zostavenia vlády Ivety Radičovej bol posledný známy rozpočtový deficit za rok 2009 podľa Eurostatu na úrovni 7,9 %. Za rok 2010 mierne klesol na 7,5 %. Toho roku preto vláda Ivety Radičovej prijala dočasné zvýšenie DPH z 19 na 20 %. V júni roku 2014 vládny SMER pozmeňujúcim návrhom tento zákon zmenil a vyhol sa tak opätovnému zníženiu DPH na 19 %. Výrok tak hodnotíme ako pravdivý.


Zákon 490/2010, ktorý pozmeňuje a dopĺňa zákon 222/2004, upravuje sa obmedzené obdobie základnú sadzbu dane z 19 % na 20 %. 

"V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom." (490/2010 Zz.)


Dátum zverejnenia analýzy: 12.04.2015
success
error